Peter Rosgaard, Chef for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Center for Borgerservice og Kultur

Peter Rosgaard, centerchef, E-mail: pro@furesoe.dk Tlf.: 7235 4732

Louise Piester

Center for By og Miljø

Louise Piestler, E-mail: lps5@furesoe.dk,

Anna Belinda Fosdal, Dagtilbudschef

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Anna Fosdal, dagtilbudschef, E-mail: afo1@furesoe.dk, Tlf.: 7216 5838

Per Christensen, Skolechef

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Per Christensen, skolechef, E-mail: pec1@furesoe.dk, Tlf.: 7216 5800

Gitte Elefsen, Chef for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Gitte Elefsen, centerchef, E-mail: gief@furesoe.dk Tlf. 7216 5250

Annelia Fähnrich Jensen, Chef for Seniorliv og Sundhed

Center for Sundhed og Seniorliv

Annelia Jensen, centerchef, E-mail: ajs@furesoe.dk Tlf.: 7216 4968

Nicolai Kragh Petersen

Center for Økonomi og Ressourcer

Kommunaldirektør Nicolai Kragh Petersen nkr3@furesoe.dk

Flemming Sommer, Chef for jobcentret

Jobcenter Furesø

Flemming Sommer, centerchef E-mail: flso@furesoe.dk Tlf.: 7235 5102

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 03.10.22
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 03.10.2022

Kontakt

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Ledelsessekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000