Du kan forvente, at vi har gennemgået din sag indenfor 3 uger. Furesø kommune har nedenstående mål for sagsbehandlingstider for byggesager. Der er tale om gennemsnit for alle de byggesager, som kommunen behandler. Furesøs mål svarer til de nationale mål for byggesagsbehandling.

• Enfamiliehus (bolig): 40 dage

f.eks. fritliggende enfamiliehus, tilbygning til fritliggende enfamiliehus, udestue, anneks, tagetage, kvist og karnap.

 

• Etagebyggeri/lejlighed (bolig): 60 dage

f.eks. nybyggeri og ændret anvendelse til bolig

 

• Etagebyggeri/lejlighed (erhverv): 55 dage

f.eks. nybyggeri og ændret anvendelse til erhverv.

 

• Industri/lagerbygning (erhverv): 50 dage

f.eks. nybyggeri og indvendig ombygning i erhvervsenhed over 150 m²

 

• Simple konstruktioner: 40 dage

f.eks. ny-, om- og tilbygning af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lign. når alle bygningerne på grunden er over 50 m²

Hvis du vil vide, hvordan sagsbehandlingstiderne beregnes, kan du læse mere på KL’s hjemmeside.

Kommunernes sagsbehandlingstider opgøres gennem sagsbehandlingssystemet Byg og Miljø. På KL’s hjemmeside kan man følge med i sagsbehandlingstiderne.

Sagsbehandlingstiden for byggesager er lige nu brutto 12 uger, hvilket er lidt længere tid end det plejer at være. Det skyldes, at kommunen er ved at gennemgå et større antal byggesager og derfor er sagsbehandlingstiden længere lige nu.

Hvis din sag ikke vedrører et byggeri gælder flg. sagsbehandlingstider:

Dispensation fra Lokalplaner:
8 uger

Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer:
8 uger

Dispensation fra bestemmelser om beskyttet natur (naturbeskyttelseslovens § 3):
8 uger

Nye servitutbestemmelser på fast ejendom:
3 uger

Nedsivning af tag- og overfladevand:
2 uger

Sagsbehandlingstiden gælder fra der er modtaget en fyldestgørende ansøgning eller anmeldelse.

Sagsbehandlingstiden vil afhænge af den enkelte sags nærmere karakter og kompleksitet, herunder om ansøgningen skal udvalgsbehandles, i høring hos andre myndigheder, naboer eller andre høringsberettigede efter loven, til udtalelse hos andre instanser eller om kommunens afgørelse skal koordineres med afgørelse fra anden myndighed.

Hvis en tilladelses- eller godkendelsessag forudsætter dispensation, VVM-afgørelse eller tilladelse efter anden lovgivning, afventer tilladelsen et sagsforløb jf. det omhandlede sagsområde. De forskellige sagsforløb vil dog til dels forløbe parallelt.

Del: