Foreningsgodkendelse og ansøgning af midler fra Idræts- og Fritidspuljen

Folkeoplysningsudvalget har ordinære møder ca. 6 gange om året. Ansøgninger, der opfylder de krav, som Folkeoplysningsudvalget stiller for at blive godkendt som forening eller for at søge om tilskud fra udvalgets pulje, vil blive behandlet på førstkommende ordinære udvalgsmøde, såfremt ansøgning er forvaltningen i hænde senest otte arbejdsdage forud for mødet. Liste over mødedatoer kan ses på kommunens hjemmeside. Ansøgere får svar på ansøgningen senest én uge efter udvalgsbehandlingen.

Alle andre henvendelser

Alle andre henvendelser besvares inden for kommunes overordnede sagsbehandlingstider

Kontakt

Del: