Merudgifter til forsørgelse af børn i hjemmet

4 uger fra sagen er oplyst. Det vil sige, at der er modtaget status fra læge, hospital eller lign. som oplyser sagen. Den samlede sagsbehandlingstid forventes at vare 4 måneder.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af barn i hjemmet

4 uger fra sagen er oplyst, - det vil sige; at der er modtaget forældres lønoplysninger, status fra læge, hospital eller lign. som oplyser sagen og danner baggrund for beregningen af lønkompensationen. Den samlede sagsbehandlingstid forventes at vare 4 måneder.

Sager hvor det vurderes, at der er behov for særlig støtte til et barn, en ung eller en familie

Undersøgelsesfasen som består af en socialfaglig undersøgelse i medfør af servicelovens § 50 tager mellem 2-4 måneder. Umiddelbart herefter træffes en afgørelse, hvis sagen ikke kræver yderlige undersøgelser. Den samlede sagsbehandlingstid forventes at vare 4 måneder.

Socialfaglig undersøgelse (lovbestemt frist)

2-4 måneder.

Samværskontrakt i anbringelsessager

4 uger fra sagen er oplyst. Den samlede sagsbehandlingstid forventet at vare 4 måneder.

Socialpædagogiske fripladser

4 uger fra sagen er oplyst. Den samlede sagsbehandlingstid forventet at vare 4 måneder.

Første besøg af en sundhedsplejerske efter fødsel

4. til 5. dage.
Evt. senere hvis barnet har været indlagt efter fødslen.

Boliggodkendelse

5 dage.

Beboerindskud

14 dage.