Kontanthjælp/ uddannelseshjælp/ integrationsydelse og tilbud

14 dage

Vurdering af arbejdsevne ved revalidering

3 måneder

Ledighedsydelse

14 dage

Rimeligt begrundede enkeltudgifter

3 uger

Udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling m.v.

4 uger

Økonomisk hjælp til samvær med børn/rejseudgifter til bortførte børn

3 uger

Hjælp til flytning

3 uger

Lønrefusion ved fleksjob

2-6 uger

Bevilling af fleksjob

3 måneder

Hjælp til arbejdsredskaber, hjælpemidler, arbejdspladsindretninger m.v.

1 måned

Støtte til mentorfunktion

1 måned

Løntilskud til førtidspensionister

3 måneder

Hjælp til repatriering

1 måned

Dagpenge ved sygdom

3 uger

Refusion af sygedagpenge til arbejdsgiver

3 uger

Refusionsaftale ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.

4 uger

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Ydelse

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5010

Kontanthjælp/enkeltydelse
Tlf.: 7235 5010

Sygedagpenge
Tlf.: 7235 5025 

Telefontider

Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag           kl. 10-17

Personlig henvendelse

Mandag-fredag kl. 10-11

Del: