Sygesikringsydelser

Nyt sundhedskort
Straksbestilling med NemID. Leveres direkte fra leverandør inden for 14 dage.

Blåt EU-sygesikringskort
Straksbestilling med NemID. Leveres direkte fra leverandør inden for 14 dage.
Kontakt Udbetaling Danmark tlf. 7012 8081

Refusion gruppe 2 regninger (bl.a. sukkersyge)
14 dage

Refusion af fodplejeregninger
4 uger

Kørsel til læge for pensionister
Straksbestilling til kommende kørsler. Bestillinger af kørsel skal ske senest dagen før kl. 14.

Bolig

Boligstøtte
Kontakt Udbetaling Danmark tlf.: 7012 8063

Ydelser til pensionister

Ansøgning om varmetillæg - personligt
Kontakt Udbetaling Danmark tlf.: 7012 8061

Refusion af helbredstillæg
Fodpleje – 3 - 4 uger

Udvidet helbredstillæg
Bevilling – 2 uger
Refusion - 3 - 4 uger

Pension

Kontakt Udbetaling Danmark tlf.: 7012 8061

Ejendom

Ansøgning om lån til ejendomsskat
2 måneder

Børnefamilieydelser

Kontakt Udbetaling Danmark tlf.: 7012 8062

Folkeregister

Flyttemeddelelser
14 dage

Partshøring
14 dage – part svarfrist 14 dage – afgørelse straks

Logiværtserklæring
14 dage – part svarfrist 8 dage – afgørelse 2 dage

Bopælsattester CPR
8 dage
Ved personligt fremmøde: Straks

Bopælssager arkiv
Udføres af Furesø Museer

Vielser

Udstedelse af prøvelsesattester
3 uger

Vielse i Furesø Kommune
3 uger

Pas

Udstedelse af nyt pas
Straks - personligt fremmøde
Levering inden for 14 dage

Kørekort

Udstedelse af kørekort
Straks - personligt fremmøde
Levering inden for 14 dage

Udstedelse af midlertidige kørekort
Straks - personligt fremmøde

Booking af køreprøver
Straks

Digital Post - fritagelse

Straks ved personligt/fuldmagtshavers fremmøde.

Skat

Kun personlige henvendelser

 

Kontakt

Del: