Der bliver ført tilsyn med indsatsen til borgere i Furesø Kommunes plejeboliger. De kommunale tilsyn gennemføres en gang om året af eksterne konsulenter.

De kommunale tilsyn ser på

  • om den hjælp og pleje, beboerne får, lever op til kommunens kvalitetsstandarder, gældende lovgivning og kommunens politikker
  • om hjælpen gives på en fagligt forsvarlig måde

Hensigten er at forebygge mindre problemer, før de udvikler sig til større problemer.

Styrelsen for Patientsikkerhed har tre forskellige typer tilsyn

  • Sundhedsfaglige tilsyn
  • Ældretilsyn
  • Risikobaserede tilsyn

Det er de nyeste tilsynsrapporter, der er vedhæftet nedenfor.

Del: