Der bliver ført tilsyn med indsatsen over for borgere i Furesø Kommunes plejeboliger. De kommunale tilsyn gennemføres en gang om året af en konsulent fra Center for Social og Sundhed. Sundhedsstyrelsens tilsyn gennemføres af personale fra Embedslægerne i Hovedstaden.

De kommunale tilsyn ser på

  • om den hjælp og pleje, beboerne får, lever op til kommunens kvalitetsstandarder
  • om hjælpen gives på en fagligt forsvarlig måde
  • om plejehjemmene lever op til den gældende lovgivning.

De risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed ser på

  • om de sundhedsadministrative forhold er i orden
  • om de faglige forhold er i orden.

Det er de nyeste tilsynsrapporter, der er vedhæftet nedenfor.

Del: