Tilsyn

Som led i tilsynet med indsatsen over for ældre gennemfører Furesø Kommune hvert år uanmeldte tilsyn på kommunens plejehjem. Desuden gennemfører Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn på kommunale institutioner.

Der bliver ført tilsyn med indsatsen over for borgere i Furesø Kommunes plejeboliger. De kommunale tilsyn gennemføres en gang om året af en konsulent fra Center for Social og Sundhed. Sundhedsstyrelsens tilsyn gennemføres af personale fra Embedslægerne i Hovedstaden.

De kommunale tilsyn ser på

  • om den hjælp og pleje, beboerne får, lever op til kommunens kvalitetsstandarder
  • om hjælpen gives på en fagligt forsvarlig måde
  • om plejehjemmene lever op til den gældende lovgivning.

De risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed ser på

  • om de sundhedsadministrative forhold er i orden
  • om de faglige forhold er i orden.

Det er de nyeste tilsynsrapporter, der er vedhæftet nedenfor.

Del: