Kvalitetsrapport for skoleåret 2018 - 2019

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2018-2019 blev godkendt af Byrådet i marts 2020. Kvalitetsrapporten indeholder både en tællende og en fortællende del, som formidler kvaliteten for både det samlede skolevæsen og for de enkelte skoler ift. tre strategiske målsætninger, nemlig:

  1. Alle børn skal opleve glæden ved fællesskaber.
  2. Alle børn skal blive så dygtige, som de kan.
  3. Alle børn skal have rammer, der fremmer deres læring og udvikling.

Kvalitetsrapporten formidles ved hjælp af et digitalt præsentationsværktøj Sway, samt et datasæt, som jf. bekendtgørelsen formidler de resultatoplysninger, som skal indgå i kvalitetsrapporten. Der er link til rapporten, datadelen og bekendtgørelsen pr. 18.3.2020 nedenfor.

I forlængelse af den nye bekendtgørelse for kvalitetsrapporten pr. 18. marts 2020 skrives et tillægsnotat til kvalitetsrapporten, der skal godkendes af Byrådet inden den 1. oktober og efterfølgende  kommer på hjemmesiden.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Del: