Vi bruger den tilbagevendende dataindsamling i det fortløbende udviklingsarbejde på området. Det betyder bl.a., at rapporten udgør et vigtigt videngrundlag i dialogen mellem dagtilbud og bestyrelser, forvaltning og byråd.