Om centret

Borgerservice, Kultur og Erhverv udfører en bred vifte af opgaver. Vi servicerer borgerne, rådgiver om tilbud og aktiviteter inden for kultur og idræt samt støtter op om en turisme-indsats i samarbejde med Furesø erhvervsliv. Derudover vedligeholder vi idrætsanlæg, vejarealer, parker og grønne områder.

Centret er opdelt i tre afdelinger, som består af:

Borgerservice på bibliotekerne i Farum og Værløse
Borgerservice hjælper blandt andet med, pas, kørekort, ind- og udrejser, NemID, Digital Post, Folkeregister, sygesikring m.m.

Erhverv
Beskæftigelses- og Erhvervspolitik og handlingsplaner, servicering af Erhvervskontaktudvalget, fastholdelse og udvikling af eksisterende virksomheder, iværksættervejledning m.m.

Kultur og Idræt
I Kultur og Idræt varetager vi de administrative opgaver i forbindelse med aktiviteter inden for idræt, kultur og folkeoplysning, ligesom vi står for drift af kommunens kulturelle institutioner og idrætsanlæg. 

Centerchef

Peter Rosgaard
E-mail: pro@furesoe.dk
Tlf.: 7235 4732

Båd

Find Ledige stillinger i Furesø Kommune

Her offentliggør vi løbende ledige stillinger i Furesø Kommune. Hos os er der plads til dygtige og ambitiøse pædagoger, sagsbehandlere, gartnere, soci…

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 20.03.19
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 19.06.2020

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Del: