Om centret

Borgerservice, Kultur og Erhverv udfører en bred vifte af opgaver. Vi servicerer borgerne, rådgiver om tilbud og aktiviteter inden for kultur og idræt samt støtter op om en turisme-indsats i samarbejde med Furesø erhvervsliv. Derudover vedligeholder vi idrætsanlæg, vejarealer, parker og grønne områder.

Centret er opdelt i tre afdelinger, som består af:

Borgerservice på bibliotekerne i Farum og Værløse
Borgerservice hjælper blandt andet med, pas, kørekort, ind- og udrejser, NemID, Digital Post, Folkeregister, sygesikring m.m.

Erhverv
Beskæftigelses- og Erhvervspolitik og handlingsplaner, servicering af Erhvervskontaktudvalget, fastholdelse og udvikling af eksisterende virksomheder, iværksættervejledning m.m.

Kultur og Idræt
I Kultur og Idræt varetager vi de administrative opgaver i forbindelse med aktiviteter inden for idræt, kultur og folkeoplysning, ligesom vi står for drift af kommunens kulturelle institutioner og idrætsanlæg. 

Centerchef

Peter Rosgaard
E-mail: pro@furesoe.dk
Tlf.: 7235 4732

Båd

Find Ledige stillinger i Furesø Kommune

Her offentliggør vi løbende ledige stillinger i Furesø Kommune. Hos os er der plads til dygtige og ambitiøse pædagoger, sagsbehandlere, gartnere, soci…

Organisationsdiagram over Furesø Kommune per 20.03.19
Organisationsdiagram inklusiv politiske udvalg per 19.06.2020
Del: