I udligningssystemet skal Furesø Kommune betale 7,5 millioner kr. mindre om året fra 2021. Det har et bredt politisk flertal på Christiansborg aftalt i maj 2020. Furesøs borgmester roser byrådet for at have arbejdet sammen og brugt deres kontakter, så forhandlerne har lyttet til Furesøs ønsker og imødekommet kommunen.

Furesø Kommunes bidrag til udligningssystemet er de seneste 10 år øget fra 160 mio. kr. om året til 320 mio. kr. Med den nye udligningsaftale begrænses væksten i 2021. 

Furesø Kommunes økonomi bliver desuden påvirket af hvordan og hvor hurtigt, kommunen skal afvikle den store gæld fra Farum-tiden i fremtiden og hvordan, resttilskuddet fra Furesøaftalen bliver udbetalt. Furesø Kommune tager kontakt til Indenrigsministeriet for at få en aftale.

Seneste nyt om økonomi i Furesø
Furesø Kommunes byvåben
Pressemeddelelse

Aftale om særtilskud til Furesø faldet på plads

Efter lange og svære forhandlinger er Furesø Byråd nu enig med regering og Folketinget om vilkårene for udbetaling af den resterende del af særtilskud…

Penge
Nyhed

Husk at betale ejendomsskat senest 1. juli 2021

2. rate af ejendomsskatten skal i år betales senest den 1. juli 2021.

Kontakt