I udligningssystemet skal Furesø Kommune betale 7,5 millioner kr. mindre om året fra 2021. Det har et bredt politisk flertal på Christiansborg aftalt i maj 2020. Furesøs borgmester roser byrådet for at have arbejdet sammen og brugt deres kontakter, så forhandlerne har lyttet til Furesøs ønsker og imødekommet kommunen.

Furesø Kommunes bidrag til udligningssystemet er de seneste 10 år øget fra 160 mio. kr. om året til 320 mio. kr. Med den nye udligningsaftale begrænses væksten i 2021. 

Furesø Kommunes økonomi bliver desuden påvirket af hvordan og hvor hurtigt, kommunen skal afvikle den store gæld fra Farum-tiden i fremtiden og hvordan, resttilskuddet fra Furesøaftalen bliver udbetalt. Furesø Kommune tager kontakt til Indenrigsministeriet for at få en aftale.

Følg med i udligning i Furesø Kommune
Penge
Nyhed

Furesø Kommune vil hjælpe erhvervslivet ved at fremrykke betalinger

Furesø Kommune vil fremrykke betalinger indtil udgangen af august 2020.

Helle Winther Olsen Læser Højt For Børnene I Stavnsholt Børnehus
Pressemeddelelse

Penge til bedre normeringer i Furesøs dagtilbud

Furesø Kommune tilføres knap 4 mio. kr. af de midler, der er afsat til at forbedre normeringerne i landets kommuner i 2020. I går besluttede byrådet,…

Furesø Byråd Februar 2018
Pressemeddelelse

Samlet byråd ønsker aftale om Furesøgæld

Furesø Kommune slap nådigt igennem i de nationale udligningsforhandlinger. Nu skal næste skridt tages for at sikre klarhed over Furesøs økonomi. Et en…

Furesø
Nyhed

Furesø vinder 7,5 mio. kr. i udligningsaftalen

Furesø Kommune går fra minus knap 8 millioner til plus 7,5 millioner kr. i den endelig udligningsaftale, som et bredt politisk flertal på Christiansbo…

Kontakt