I udligningssystemet skal Furesø Kommune betale 7,5 millioner kr. mindre om året fra 2021. Det har et bredt politisk flertal på Christiansborg aftalt i maj 2020. Furesøs borgmester roser byrådet for at have arbejdet sammen og brugt deres kontakter, så forhandlerne har lyttet til Furesøs ønsker og imødekommet kommunen.

Furesø Kommunes bidrag til udligningssystemet er de seneste 10 år øget fra 160 mio. kr. om året til 320 mio. kr. Med den nye udligningsaftale begrænses væksten i 2021. 

Furesø Kommunes økonomi bliver desuden påvirket af hvordan og hvor hurtigt, kommunen skal afvikle den store gæld fra Farum-tiden i fremtiden og hvordan, resttilskuddet fra Furesøaftalen bliver udbetalt. Furesø Kommune tager kontakt til Indenrigsministeriet for at få en aftale.

Seneste nyt om økonomi i Furesø
Furesøen Lidt Syd For Furesøbad
Nyhed

Furesø skal finde besparelsesforslag for 75 mio. kr.

Alle landets kommuner oplever i disse år store udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen, skriver borgmester Ole Bondo Christensen, 1. vice…

Børn dyrker parkour op ad væggen
Nyhed

Søg tilskud til dit frivillige sociale arbejde

En gang årligt uddeler Furesø Kommune støtte til frivilligt socialt arbejde. Foreninger kan ansøge om at få tilskuddet inden 1. marts.

Kontakt