Skattesatser

Her kan du læse mere om skattesatserne i Furesø Kommune.

 • Skattesatser 2022

  Personskat:  24,8 pct.

  Grundskyld - boliger:  21,5 promille.

  Grundskyld - produktionsjord (note 1):  6,7 promille.

  Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi (note 2):  10,75 promille.

  Dækningsafgift - forretningsejendomme (note 3):  3,9 promille*.

  Note 1: Ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, kan der højst opkræves 12,3 promille i grundskyld.

  Note 2: Ejendomme, der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men kan pålægges dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af ejendommens grundværdi. Byrådet bestemmer selv, om det vil opkræve denne afgift (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

  Note 3: Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme, og afgiften svares af ejendommens grundværdi fra 2022. *) Som følge af lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat mv. (L88 – 2021-2022) bortfalder dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi og der opkræves alene dækningsafgift af grundværdien. Dækningsafgiftspromillen er lovfastsat på kommuneniveau.

 • Skattesatser 2021

  Personskat:  24,8 pct.

  Grundskyld - boliger:  21,5 promille.

  Grundskyld - produktionsjord (note 1):  6,7 promille.

  Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi (note 2):  10,75 promille.

  Dækningsafgift - offentlige ejendommes forskelsværdi (note 2):  8,75 promille.

  Dækningsafgift -forretningsejendomme (note 3):  5,0 promille. 

  Note 1: Ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, kan der højst opkræves 12,3 promille i grundskyld.

  Note 2: Ejendomme, der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men pålægges dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af såvel ejendommens grundværdi som af forskellen mellem grundværdien og ejendomsværdien. Byrådet bestemmer selv, om det vil opkræve denne afgift (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

  Note 3: Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme, og afgiften svares af ejendommens forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien.

 • Skattesatser 2020

  Skatter i 2020

  Personskat:  24,8 pct.

  Grundskyld - boliger:  21,5 promille.

  Grundskyld - produktionsjord (note 1):  6,7 promille.

  Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi (note 2):  10,75 promille.

  Dækningsafgift - offentlige ejendommes forskelsværdi (note 2):  8,75 promille.

  Dækningsafgift - forrentningsejendomme (note 3):  5,0 promille.

  Note 1: Ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, kan der højst opkræves 12,3 promille i grundskyld.

  Note 2: Ejendomme, der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men pålægges dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af såvel ejendommens grundværdi som af forskellen mellem grundværdien og ejendomsværdien. Byrådet bestemmer selv, om det vil opkræve denne afgift (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

  Note 3: Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme, og afgiften svares af ejendommens forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien.

 • Skattesatser 2019

  Skatter i 2019

  Personskat:  24,8 pct.

  Grundskyld - boliger:  21,5 promille.

  Grundskyld - produktionsjord (note 1):  6,7 promille.

  Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi (note 2):  10,75 promille.

  Dækningsafgift - offentlige ejendommes forskelsværdi (note 2):  8,75 promille.

  Dækningsafgift - forrentningsejendomme (note 3):  5,0 promille.

  Note 1: Ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, kan der højst opkræves 12,3 promille i grundskyld.

  Note 2: Ejendomme, der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men pålægges dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af såvel ejendommens grundværdi som af forskellen mellem grundværdien og ejendomsværdien. Byrådet bestemmer selv, om det vil opkræve denne afgift (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

  Note 3: Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme, og afgiften svares af ejendommens forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien.

 • Skattesatser 2018

  Skatter i 2018

  Personskat (note 1):  24,8 pct.

  Grundskyld - boliger (note 2):  21,5 promille.

  Grundskyld - produktionsjord (note 3):  6,7 promille.

  Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi (note 4):  10,75 promille.

  Dækningsafgift - offentlige ejendommes forskelsværdi (note 4):  8,75 promille.

  Dækningsafgift - forrentningsejendomme (note 5):  5,5 promille.

  Note 1: Ifølge den aftale, der er lavet om sammenlægning af Farum og Værløse kommuner, skal Farums udskrivningsprocent være 2,3 procentpoint højere end Værløses i perioden 2007-2013.

  Note 2: Ifølge den aftale, der er lavet om sammenlægning af Farum og Værløse kommuner, skal Farums grundskyldspromille være 7 promillepoint højere end Værløses i perioden 2007-2013.

  Note 3: Ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, kan der højst opkræves 12,3 promille i grundskyld.

  Note 4: Ejendomme, der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld. Disse ejendomme pålægges dog dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af både ejendommens grundværdi og af forskellen mellem grundværdien og ejendomsværdien. Byrådet bestemmer selv, om denne afgift skal opkræves (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

  Note 5: Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme, og afgiften svares af ejendommens forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien.

 • Skattesatser 2017

  Skatter i 2017

  Personskat (note 1):  24,8 pct.

  Grundskyld - boliger (note 2):  21,5 promille.

  Grundskyld - produktionsjord (note 3):  6,7 promille.

  Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi (note 4):  10,75 promille.

  Dækningsafgift - offentlige ejendommes forskelsværdi (note 4):  8,75 promille.

  Dækningsafgift - forrentningsejendomme (note 5):  60, promille.

  Note 1: I henhold til sammenlægningsaftalen mellem Farum og Værløse kommuner skal Farums udskrivningsprocent være 2,3 procentpoint højere end Værløses i perioden 2007-2013.

  Note 2: I henhold til sammenlægningsaftalen mellem Farum og Værløse kommuner skal Farums grundskyldspromille være 7 promillepoint højere end Værløses i perioden 2007-2013.

  Note 3: Ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, kan der højst opkræves 12,3 promille i grundskyld.

  Note 4: Ejendomme, der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men pålægges dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af såvel ejendommens grundværdi som af forskellen mellem grundværdien og ejendomsværdien. Byrådet bestemmer selv, om det vil opkræve denne afgift (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

  Note 5: Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme, og afgiften svares af ejendommens forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien.

  I boksen "Skattesatser 2017" nedenfor finder du KLs (Kommunernes Landsforening) oversigter for udviklingen i udskrivningsprocenterne, grundskyldspromiller m.m. for 2017.

 • Skattesatser 2016

  Skattesatser 2016

  Personskat (note 1):  24,8 pct.

  Grundskyld - boliger (note 2):  21,5 promille.

  Grundskyld - produktionsjord (note 3):  6,7 promille.

  Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi (note 4):  10,75 promille.

  Dækningsafgift - forrentningsejendomme (note 5):  6,5 promille.

   

  Note 1: I henhold til sammenlægningsaftalen mellem Farum og Værløse kommuner skal Farums udskrivningsprocent være 2,3 procentpoint højere end Værløses i perioden 2007-2013.

  Note 2: I henhold til sammenlægningsaftalen mellem Farum og Værløse kommuner skal Farums grundskyldspromille være 7 promillepoint højere end Værløses i perioden 2007-2013.

  Note 3: Ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22 kan der højt opkræves 12,3 promille i grundskyld.

  Note 4: Ejendomme der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men pålægges dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af såvel ejendommens grundværdi som af forskellen mellem grundværdien og ejendomsværdien. Byrådet bestemmer selv, om det vil opkræve denne afgift (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

  Note 5: Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme og afgiften svares af ejendommens forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien.

   

Storebror David Og Lillebror Nicklas I Det Grønne Område Mellem Skovgårds Alle Og Langkær Vænge

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517

Del: