Budget 2016

Den 7. oktober vedtog et bredt flertal i byrådet Budget 2016. Fokus har været på at sikre et budget i balance, at begrænse serviceforringelser til et minimum og at holde fast i en positiv udvikling af Furesø, der de seneste år har oplevet en befolkningstilvækst på mere end 1.200 borgere.