Kort over Furesø Kommune

Klik her for at benytte Furesø Kommunes webGIS. Alle kort og kortdata er vejledende.

Klik her for at benytte Furesø Borgertip. Med Furesø Borgertip har du mulighed for at indberette huller i vejen, flagermus, invasive plantearter, fejl i belysning mv..