Befolkningsprognose 2019 for perioden 2020-2031

Kommunens nye befolkningsprognose 2019 for perioden 2020-2031 blev vedtaget af Byrådet den 27. marts 2019. Her på siden finder du oplysninger fra prognosen om befolkningens forventede udvikling og sammensætning.

Faktisk udvikling i indbyggerantallet fra 2018 til 2019

I løbet af 2018 steg indbyggertallet i Furesø Kommune med 154 borgere, så antallet af indbyggere i Furesø Kommune den 1. januar 2019 var 41.070 borgere. Stigningen på de 154 borgere dækker over en nettotilvækst i den nordlige del af kommune på 189 nye Farum-borgere, mens der i den sydlige del af kommunen var et nettofald på 35 Værløse-borgere.

Stigning i befolkningstallet i de kommende år

Befolkningstallet var på 41.070 indbyggere pr. 1. januar. I den nye befolkningsprognose vil det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2020-2023 være stigende. Pr. 1. januar 2023 forventer prognosen, at der vil være knap 1.900 flere indbyggere i Furesø Kommune end pr. 1. januar 2019, svarende til en stigning på 4,6 procent i perioden.

Befolkningsprognosen forudser også en stigning i befolkningen i den resterende prognoseperiode frem til år 2031. Stigningen i befolkningen skyldes bl.a., at der på baggrund af boligprognosen er indlagt fortsættelse af udbygningen af Laanshøj samt Flyvestation Værløse. Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at den forudsatte udbygning igangsættes og indflyttes. I hele perioden 2019-2031 forventes at befolkningstallet vil stige med knap 3.700 borgere til i alt 44.749 indbyggere, svarende til en stigning på 9 procent.

Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre. Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2019 til 2031 på 71 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på 3 procent i aldersgruppen 65-79 år. Sammen tendens går sig gældende på landsplan.

Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at læse mere om kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, kan du nedenfor finde en række relevante filer med oplysninger om den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter. Ligeledes kan du læse i nedenstående notat som var bilag til befolknings-prognose sagen da Byrådet godkendte sagen den 27. mats 2019.

Farum sø med let overisning (SVH)
Farum sø med let overisning 2019 (SVH)

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517