Befolkningsprognose 2018 for perioden 2019-2030

Kommunens nye befolkningsprognose 2018 for perioden 2019-2030 blev vedtaget af Byrådet den 21. marts 2018. Her på siden finder du oplysninger fra prognosen om befolkningens forventede udvikling og sammensætning.

Faktisk udvikling i indbyggerantallet fra 2017 til 2018

I løbet af 2017 steg indbyggertallet i Furesø Kommune med 301 borgere, så antallet af indbyggere i Furesø Kommune den 1. januar 2018 var 40.916 borgere. Stigningen på de 301 borgere dækker over en nettotilvækst i den nordlige del af kommune på 287 nye Farum-borgere, mens der i den sydlige del af kommunen var en nettotilvækst på 15 nye Værløse borgere.

Stigning i befolkningstallet i de kommende år

Befolkningstallet var på 40.916 indbyggere pr. 1. januar. I den nye befolkningsprognose vil det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2019-2022 være stigende. Pr. 1. januar 2022 forventer prognosen, at der vil være godt 1.600 flere indbyggere i Furesø Kommune end pr. 1. januar 2018, svarende til en stigning på knap 4 procent i perioden.

Befolkningsprognosen forudser også en stigning i befolkningen i den resterende prognoseperiode frem til år 2030. Stigningen i befolkningen skyldes bl.a., at der på baggrund af boligprognosen er indlagt fortsættelse af udbygningen af Laanshøj, Farum Nordby samt Flyvestation Værløse. Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at den forudsatte udbygning igangsættes og indflyttes. I hele perioden 2018-2030 forventes at befolkningstallet vil stige med godt 3.200 borgere til i alt 44.151 indbyggere, svarende til en stigning på godt 8 procent.

Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre. Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2018 til 2030 på 70 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på 2,6 procent i aldersgruppen 65-79 år. Sammen tendens går sig gældende på landsplan.

Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at læse mere om kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, kan du nedenfor finde en række relevante filer med oplysninger om den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter.

Kælkebakken Hareskov

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517

Del: