Befolkningsprognose 2017 for perioden 2018-2029

Kommunens nye befolkningsprognose 2017 for perioden 2018-2029 blev vedtaget af Byrådet den 29. marts 2017. Her på siden finder du oplysninger fra prognosen om befolkningens forventede udvikling og sammensætning.

Faktisk udvikling i indbyggerantallet fra 2016 til 2017

I løbet af 2016 steg indbyggertallet i Furesø Kommune med 463 borgere, så antallet af indbyggere i Furesø Kommune den 1. januar 2017 var 40.615 borgere. Stigningen på de 463 borgere dækker over en nettotilvækst i den nordlige del af kommunen på 287 nye Furesø-borgere, mens der i den sydlige del af kommunen var en nettotilvækst på 175 nye Furesø-borgere.

Stigning i befolkningstallet i de kommende år

Befolkningstallet var på 40.615 indbyggere pr. 1. januar. I den nye befolkningsprognose vil det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2018-2021 være stigende. Pr. 1. januar 2021 forventer prognosen, at der vil være godt 1.500 flere indbyggere i Furesø Kommune end pr. 1. januar 2017, svarende til en stigning på knap 4 procent i perioden.

Befolkningsprognosen forudser også en stigning i befolkningen i den resterende prognoseperiode frem til år 2029. Stigningen i befolkningen skyldes bl.a., at der på baggrund af boligprognosen er indlagt fortsættelse af udbygningen af Laanshøj, Farum Nordby samt Flyvestation Værløse. Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at den forudsatte udbygning igangsættes og indflyttes. I hele perioden 2017-2029 forventes det, at befolkningstallet vil stige med knap ca. 3.400 borgere til i alt 44.029 indbyggere, svarende til en stigning på godt 8 procent.

Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre. Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2017 til 2029 på knap 70 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på 1 procent i aldersgruppen 65-79 år. Denne tendens er ikke unik for Furesø Kommune. Også på landsplan vil der blive mange flere ældre.

Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at læse mere om kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, kan du nedenfor finde en række relevante filer med oplysninger om den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter.

Legeplads, sommer

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517

Del: