Befolkningsprognose 2016 for perioden 2017-2028

Kommunens nye befolkningsprognose 2016 for perioden 2016-2027 blev vedtaget af Byrådet den 30. marts 2016. Her på siden finder du oplysninger fra prognosen om befolkningens forventede udvikling og sammensætning.

Faktisk udvikling i indbyggerantallet fra 2015 til 2016

I løbet af 2015 steg indbyggertallet i Furesø Kommune med 1.078 borgere, så antallet af indbyggere i Furesø Kommune den 1. januar 2016 var 40.152 borgere. Stigningen på de 1,078 borgere dækker over en nettotilvækst i den nordlige del af kommune på 911 nye Farum-borgere (heraf 643 til Farum Midtpunkt), mens der i den sydlige del af kommunen var en nettotilvækst på 168 nye Værløse borgere.

Stigning i befolkningstallet i de kommende år

Befolkningstallet var på 40.152 indbyggere pr. 1. januar. I den nye befolkningsprognose vil det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2017-2020 være stigende. Pr. 1. januar 2020 forventer prognosen, at der vil være knap 1.700 flere indbyggere i Furesø Kommune end pr. 1. januar 2016, svarende til en stigning på ca. 4 procent i perioden.

Befolkningsprognosen forudser også en stigning i befolkningen i den resterende prognoseperiode frem til år 2028. Stigningen i befolkningen skyldes bl.a., at der på baggrund af boligprognosen er indlagt fortsættelse af udbygningen af Laanshøj og Farum Nordby samt den formodede udbygning af Flyvestation Værløse. Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at den forudsatte udbygning igangsættes og indflyttes. I hele perioden 2016-2028 forventes at befolkningstallet vil stige med knap 4.500 borgere til i alt 44.623 indbyggere, svarende til en stigning på ca.11 procent.

Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre. Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2016 til 2028 på knap 74 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på 0,5 procent i aldersgruppen 65-79 år. Denne tendens er ikke unik for Furesø Kommune. Også på landsplan vil der blive mange flere ældre.

Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at læse mere om kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, kan du nedenfor finde en række relevante filer med oplysninger om den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter.

Oldtidsstien

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517

Del: