Mange borgere er i kontakt med Furesø Kommune i forbindelse med pleje og behandling. Som oftest går det godt, men ind i mellem forløber plejen eller behandlingen af borgeren ikke som forventet og der kan opstå en utilsigtet hændelse.

En utilsigtet hændelse er en hændelse, hvor der enten skete en fejl eller kunne være sket en fejl som var skadevoldende. Hændelsen skyldes ikke patientens /borgerens sygdom. Eksempler på utilsigtede hændelser:

  • forkert dosis medicin
  • forsinket pleje eller behandling grundet bortkomne blodprøver eller henvisninger der ikke er nået frem
  • fald grundet vådt gulv eller forhindringer

Utilsigtede hændelser sker som følge af, at mennesker arbejder sammen i komplekse organisationer og med komplicerede funktioner. ”Det er menneskeligt at fejle, men forkert ikke at lære af det”.

Indrapportering

Hvis du eller dine pårørende oplever en fejl eller udsættes for en risiko for fejl, er det vigtig, at du eller dine pårørende indberetter disse hændelser, således at medarbejderne i sundhedsvæsenet kan lære af dem.

 

 

Del: