Publikationsdesignet omfatter principper for alle typer af publikationer - både de publikationer, der produceres og trykkes internt i kommunen, og de publikationer, der produceres og trykkes professionelt uden for kommunen.

Alle medarbejdere i Furesø har fri adgang via officepakken til en række skabeloner. Skabelonerne sikrer korrekt placering af byvåben, adresseoplysninger m.m.

Retningslinjer for design 

For alle trykte medier (med undtagelse af ID-kort) gælder, at byvåbnet placeres på forsiden i nederste venstre hjørne. Angivelse af forvaltning eller institution samt overskrift placeres øverst til venstre. 

På bagsiden i nederste venstre hjørne placeres afsenderoplysninger. Efter behov kan der gøres brug af et tekstfelt på bagsiden, som flugter med overskriftens placering på forsiden. 

Formater og papirkvaliteter

Publikationerne kan udarbejdes i formaterne A4, A5 og M65. Det anbefales, at følgende papirkvaliteter anvendes til de trykte medier: 

  • Galerie Art Silk (bestrøget)
  • Micha Matt (ubestrøget)
  • New Gemini (1/s bestrøget)
Opslag I Rapport, Borgerinddragelse

Kontakt

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Del: