Byvåbner et altid placeret i højre side - enten sammen med bølgen eller bylinjen. Husk at anføre en relevant web-adresse tydeligt.
På A5 er teksten skrevet i én spalte - på A4 og A3 skabeloner skrives teksten i to eller tre spalter for at optimere læsbarheden. 

Der er udviklet to designs til professionelt producerede flyers.

  1. Ét design med mulighed for at anvende billede
  2. samt et rent illustrativt design

Publikationer til enheder

Disse publikationer følger samme designprincipper som Furesø Kommunes øvrige publikationer. Enhedens logo placeres ifølge anvisningerne for byvåbenet.

Plakat Og Folder I Holder
Del: