• Visitkort
  Byvåben og personoplysninger er placeret på forsiden af visitkortet. På bagsiden er vinge og bølger fra byvåbnet anvendt som dekorativt grafisk element i positiv eller negativ form.

  De to indholdsblokke på visitkortet skal altid være adskilt, og der kan højst være 7 linjers tekst i hver blok. Teksten begynder 19 mm fra toppen - den må aldrig komme over toplinjen.  Man kan via kommunens online løsning vælge en baggrund til visitkortet, der rummer mødekalender.

  • Teksten skrives med DTL Argo
  • Visitkortets format er 85 x 55 mm
  • Til visitkort anvendes papirtypen Micha Matt (300 g)

 • Udendørs skiltning

  Der er udarbejdet designprincipper for to typer af udendørsskiltning i Furesø Kommune: Generel skiltning, som omfatter skilte til administrationsbygningerne og decentrale enheder, og skiltning specifikt for kommunens driftsafdeling. For al udendørsskiltning gælder, at Furesø Kommunes byvåben optræder i den identitetsblå farve.

  Generel skiltning

  Den generelle skiltning gør brug af kommunens identitetsblå farve - samt bølgeelementet, hvor det er muligt. Furesø Kommunes byvåben placeres som hovedregel i nederste venstre hjørne. På pyloner er byvåbnet dog placeret højere oppe. Nedenfor illustreres designprincipperne på en række udvalgte skilteformater. Til de decentrale enheder er der ved vægophængt skiltning (600 x 600 mm) mulighed for at placere et sekundært logo.

  Skiltning - Driftsafdelingen

  I overensstemmelse med Driftsafdelingens orange biler er der udarbejdet designprincipper, der gør brug af den orange signalfarve. Som i den generelle skiltning placeres kommunens byvåben i nederste venstre hjørne.

  Bølgeelementet figurerer ikke i Driftsafdelingens skiltning. Derimod er alle skilte rammet ind af en hvid kant, der med fordel afgrænser sig fra sit omgivende miljø - fx murstensfarvede bygninger.

 • Trykte medier
  Trykte medier dækker i Furesø Kommune over alt lige fra publikationer og annoncer til gratulationskort og medarbejdernes ID-kort. Publikationsdesignet omfatter principper for alle typer af publikationer - både de publikationer, der produceres og trykkes inhouse, dvs. internt i kommunen, og de publikationer, der produceres og trykkes professionelt uden for kommunen.

  Alle medarbejdere i Furesø har fri adgang via Word til inhouse-skabelonerne. Skabelonerne sikrer korrekt placering af byvåben, adresseoplysninger m.m. Læs mere under Inhouse produktion.

  Retningslinjer for design 

  For alle trykte medier (med undtagelse af ID-kort) gælder, at byvåbnet placeres på forsiden i nederste venstre hjørne. Angivelse af forvaltning eller institution samt overskrift placeres øverst til venstre. 

  På bagsiden i nederste venstre hjørne placeres afsenderoplysninger. Efter behov kan der gøres brug af et tekstfelt på bagsiden, som flugter med overskriftens placering på forsiden. 

  Formater og papirkvaliteter

  Publikationerne kan udarbejdes i formaterne A4, A5 og M65. Det anbefales, at følgende papirkvaliteter anvendes til de trykte medier: 

  • Galerie Art Silk (bestrøget)
  • Micha Matt (ubestrøget)
  • New Gemini (1/s bestrøget)

 • Annoncer
  Furesø Kommunes design rummer et fleksibelt annoncekoncept, som tilgodeser forskellige størrelser og typer af annoncer. Konceptet indbefatter profilannoncer, stillingsannoncer og informationsannoncer.

  Alle annoncer er opdelt i tre felter: Et topfelt med billede eller ren grafik, et primærfelt, der indeholder hovedteksten, og et bundfelt med byvåben og en kort profiltekst. På de mindste annoncer er profilteksten erstattet af Furesø Kommunes web-adresse.

  For alle annoncer gælder, at byvåbnet er placeret i nederste venstre hjørne. For alle små annoncer gælder, at byvåbnet skal gengives i sort. Dette sikrer den bedste tryk-kvalitet.

  Profilannonce 

  Profilannoncer fylder 7 spalter i en avis og vil altid indeholde et billede i topfeltet. Profilannoncer kan fx anvendes ved profilering af kommunen i dag- og ugeblade. 

  Stillingsannonce

  Der er udviklet to formater til stillingsannoncerne, der fylder henholdsvis 4 og 2 spalter i en avis. Den 4-spaltede version giver plads til en kort profiltekst om kommunen i bundfeltet, mens den 2-spaltede version alene giver plads til Furesø Kommunes byvåben og web-adresse. Der anvendes enten et billede eller ren grafik i topfeltet.

  Informationsannonce 

  Informationsannoncer er bygget op på samme måde som de øvrige annoncer, men har mere plads til den primære tekst, fordi topfeltet er mindre. Annoncerne indeholder altid kommunens identitetsfarve - den primære petroleumsblå farve. Informationsannoncer indrykkes i dag- og ugeblade, når kommunen har vigtige informationer, der skal formidles til borgerne og erhvervslivet. 

 • Plakater og flyers
  Byvåbnet er altid placeret i nederste venstre hjørne, og i nederste højre hjørne anføres Furesø Kommunes web-adresse. Det identitetsskabende femte element anvendes som vist nedenfor.

  Der er to plakattyper en standard plakat og en flyer - en flyer er et alternativ til en plakat, når der er behov for at skrive en del eller meget tekst. 

  Ligesom på plakater placeres byvåbnet altid i nederste venstre hjørne, og i nederste højre hjørne anføres Furesø Kommunes web-adresse. På A5 og A4 flyers er teksten skrevet i én spalte - på A3 skabeloner skrives teksten i to spalter for at optimere læsbarheden. 

  Der er udviklet to designs til professionelt producerede flyers. Ét design med mulighed for at anvende billede - identisk med flyers til inhouse produktion - samt et rent illustrativt design med mulighed for at anvende Furesø Kommunes primære identitets-farve og farver fra den sekundære farvepalette. Farverne kan bruges som opmærksomhedsskabende effekt.

  Også i den illustrative løsning anvendes altid det blå byvåben. Teksten skrives med sort eller hvid alt efter valg af farve til flyer.
 • Publikationer til institutioner
  Disse publikationer følger samme designprincipper som Furesø Kommunes øvrige publikationer. Den eneste forskel er, at institutionens logo placeres i nederste højre hjørne.

  Ved inhouse produktion af publikationer til institutioner anvendes skabeloner, der ikke går til kant ved print. Ved professionel produktion af publikationer til institutioner går designet helt til kant som vist nedenfor.

 • Powerpoint
  Forsiden på en PowerPoint-præsentation i Furesø Kommunes design bygges altid op af et farvet felt med vinge og bølger samt overskrift. Byvåbnet er placeret nederst til til venstre under det farvede felt, og der er mulighed for at placere dato til højre.

  I PowerPoint præsentationer anvendes skriften Verdana. Alternativt kan bruges Times New Roman. 

  Der er lavet skabeloner med en række farver fra farvepaletten ud over den identitetsblå. Skabelonerne sikrer en korrekt opbygning af PowerPoint-præsentationen.

  På undersiderne optræder vinge/bølger i bunden. Byvåbnet nederst på siderne har samme placering som på forsiden.

  Hent zip-fil med Furesø Kommunes PowerPoint-skabeloner

Kontakt

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Del: