Furesø Kommunes byvåben

Designlinjens centrale element er byvåbnet, der består af et våbenskjold og et tilhørende navnetræk. Navnetrækket står til højre for byvåbnet og er skrevet i to linier.

Byvåbnet bidrager til at understrege kommunens samlede identitet og medvirker til at skabe klarhed om afsenderforhold. Byvåbnet skal anvendes på alle medier lige fra visitkort og brevpapir til skiltning og elektroniske medier. Det skal altid optræde i den viste form og må ikke beskæres.

Navnetræk

Furesø Kommune har fået sit navn fra Furesøen, der ligger placeret mellem de to gamle kommuner og nu bliver centrum for den nye kommune.

Navnetrækket er tegnet med udgangspunkt i skriften DTL Argo, som er identitetens primære typografi. Der er tilføjet semi-seriffer, hvis former går igen ved fuglens næb og hale. Et andet markant element er de svungne tværstreger i R, Ø og K, der ligeledes er med til at forbinde formsproget mellem våbenskjold og navnetræk.

Hent Furesø Kommunes byvåben

Størrelser
 • Sekundært byvåben

  Byvåbnet findes i en række sekundære versioner, som kan bruges i tilfælde af pladsmangel, eller hvis der er behov for at angive en forvaltning eller institution under kommunen i navnetrækket.

 • Placering af byvåben

  For at opnå kontinuitet og identifikation skal byvåbnet altid placeres efter de anviste retningslinjer. Afstanden til papirets kant er defineret i de enkelte skabeloner.

  Brevpapir

  På brevark og lignende dokumenter i A4-format placeres byvåbnet i øverste højre hjørne.

  Furesø Kommunes design, eksempel på placering af logo

  Publikationer

  På alle publikationer placeres byvåbnet i nederste venstre hjørne.

 • Respektafstande

  Byvåbnet skal altid være optimalt aflæseligt. Derfor er der defineret respektafstande omkring byvåbnet, hvor der aldrig må optræde elementer, som forringer eller "forstyrrer" byvåbnet.

  Byvåbnets højde fra toppen af skjold og navnetræk til bunden af skjoldet udgør enheden X som vist nedenfor. Respektafstanden på alle sider af byvåbnet er 1/2 X. Der skal derfor altid være luft omkring byvåbnet i afstanden 1/2 X.

 • Farver og baggrund

  Byvåbnet gengives kun i blå, negativ og sort. Den blå farve er defineret med en fast værdi i forskellige farvesystemer. Det sikrer, at farven optræder ens, uanset hvilket medie den gengives i. Den negative gengivelse anvendes kun på farvede baggrunde, og det sorte byvåben er forbeholdt medier, hvor farver ikke gengives (for eksempel på fax).

  Byvåbnet vil oftest optræde i blå farve på hvid eller lys baggrund. På mørke baggrunde anvendes negativt (hvidt) byvåben.

 • Størrelser

  Byvåbnet er defineret i 4 størrelser til brug på hyppigt anvendte formater. Størrelserne er angivet med udgangspunkt i det samlede design, og derfor skal disse standarder så vidt muligt altid overholdes.

  De 4 størrelser - x-small, small, medium og large - bruges på medier i følgende formater:

  • X-small: Visitkort
  • Small: M65-format
  • Medium: A4- og A5-format
  • Large: Plakater og skilte (ikke afbildet)

  Byvåbnet kan i særlige tilfælde skaleres proportionalt op eller ned til andre formater, så det harmonerer med formatet, og respektafstandene overholdes.

Kontakt

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Del: