Navnetræk

Furesø Kommune har fået sit navn fra Furesøen, der ligger placeret mellem de to gamle kommuner og nu bliver centrum for den nye kommune.

Navnetrækket er tegnet med udgangspunkt i skriften DTL Argo, som er identitetens primære typografi. Der er tilføjet semi-seriffer, hvis former går igen ved fuglens næb og hale. Et andet markant element er de svungne tværstreger i R, Ø og K, der ligeledes er med til at forbinde formsproget mellem våbenskjold og navnetræk.

Furesø Kommunes byvåben

Designlinjens centrale element er byvåbnet, der består af et våbenskjold og et tilhørende navnetræk. Navnetrækket står til højre for byvåbnet og er skrevet i to linier.

Byvåbnet understreger kommunens samlede identitet og medvirker til at skabe klarhed om afsenderforhold.

Byvåbnet skal anvendes på alle medier lige fra visitkort og brevpapir til skiltning og elektroniske medier. Det skal altid optræde i den viste form og må ikke beskæres.

Hent Furesø Kommunes byvåben

Størrelser
 • Sekundært byvåben

  Byvåbnet findes i en række sekundære versioner, som kan bruges i tilfælde af pladsmangel, eller hvis der er behov for at angive en forvaltning eller institution under kommunen i navnetrækket.

 • Placering af byvåben

  For at opnå kontinuitet og identifikation skal byvåbnet altid placeres efter de anviste retningslinjer. Afstanden til papirets kant er defineret i de enkelte skabeloner.

  Brevpapir

  På brevark og lignende dokumenter i A4-format placeres byvåbnet i øverste højre hjørne. Har afsender-enheden eget logo placeres byvåbnet i stedet i nederste højre hjørne. Enhedens logo overtager dermed byvåbnets primære placering.

  Publikationer

  På alle publikationer placeres byvåbnet i nederste venstre hjørne.

 • Respektafstande

  Byvåbnet skal altid være optimalt aflæseligt. Derfor er der defineret respektafstande omkring byvåbnet, hvor der aldrig må optræde elementer, som forringer eller "forstyrrer" byvåbnet.

  Byvåbnets højde fra toppen af skjold til bunden af skjoldet udgør enheden X. Respektafstanden på alle sider af byvåbnet er 1/2 X. Der skal derfor altid være luft omkring byvåbnet i afstanden 1/2 X.

 • Farver og baggrund

  Byvåbnet gengives kun i blå, negativ og sort. Den blå farve er defineret med en fast værdi i forskellige farvesystemer. Det sikrer, at farven optræder ens, uanset hvilket medie den gengives i. Den negative gengivelse anvendes kun på farvede baggrunde, og det sorte byvåben er forbeholdt medier, hvor farver ikke gengives.

  Byvåbnet vil oftest optræde i blå farve på hvid eller lys baggrund. På mørke baggrunde anvendes negativt (hvidt) byvåben.

 • Størrelser

  Byvåbnet er defineret af bølgens bredde af det format, du arbejder med.

  Byvåbnet kan i særlige tilfælde skaleres proportionalt op eller ned til andre formater, så det harmonerer med formatet, og respektafstandene overholdes.

Kontakt

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Del: