Furesø Kommunes designlinje indgår et femte element, der naturligt tager afsæt i byvåbnets organisk svungne vingeslag og bølger. Den svungne linjeføring spiller en fremtrædende rolle i identiteten og er dels med til at skabe et levende og dynamisk design, dels genkendelighed i de forskellige medier.

Det femte element skal bruges på alle de materialer, hvor Furesø Kommune er afsender. Er der tale om et partnerskab mellem Furesø Kommune og andre aktører, kan dette princip fraviges. I disse tilfælde vil det være nok at bruge Furesøs byvåben.

Hent det online

Der findes en offentlig tilgængelig mappe på skyfish's hjemmeside, hvor det grafiske element kan hentes.

Powerpoint, rød

Kontakt

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Del: