Der er ifølge de nationale myndigheder ikke nogen aktuel militær trussel mod Danmark. Der er derfor ikke pt. grundlag for at klargøre beskyttelsesrum i Danmark.

Begrebet beskyttelsesrum omfatter hovedsageligt:

  • betondækningsgrave (bunkere)
  • offentlige beskyttelsesrum (fx offentligt tilgængelige parkeringskældre)
  • sikringsrum (typisk kældre i offentligt byggeri, virksomheder eller private etageboligejendomme beregnet til beboere, beskæftigede samt andre personer, som opholder sig i bygningerne)

Beskyttelses- og sikringsrum er konstrueret så robust, at de er egnede til beskyttelsesformål, men de er ikke klargjorte og benyttes i fredstid til andre civile formål.

Skulle en konkret situation nødvendiggøre brug, vil forsvarsministeren anmode kommunerne om at klargøre offentlige beskyttelsesrum inden for et vist tidsrum. En klargøring kan fx omfatte tømning for inventar, opsætning af skilte og indretning med sandsække, stålplader, kraftige yderdøre mv.

Hvis forsvarsministeren på et tidspunkt beslutter, at offentlige og private beskyttelsesrum skal gøres klar, vil opgaven ligge hos kommunen og Brandvæsenet, Frederiksborg Brand og Redning (FBBR).

Der vil i den forbindelse blive meldt ud til borgere, hvor og hvordan beskyttelsesrum i Furesø Kommune er placeret og kan benyttes.

Er der et sikringsrum i din ejendom?

Hvis du er i tvivl om der findes et sikringsrum i din ejendom, kan du tjekke din ejendomsdata på ois.dk. Hvis rummet også er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR), vil der også stå hvor mange pladser der er.

Del: