Du har som borger en række muligheder og rettigheder i forhold til at se sager i kommunens arkiver.

 • Aktindsigt efter offentlighedsloven giver alle borgere ret til at få indsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Furesø Kommune. Offentlighedsloven indeholder visse begrænsninger i aktindsigten.
 • Aktindsigt efter forvaltningsloven er for dig som er part i en sag, hvor Furesø Kommune har truffet eller vil træffe en afgørelse. Forvaltningsloven indeholder visse begrænsninger for aktindsigt, men lidt færre end offentlighedsloven.
 • Indsigtsrettenefter databeskyttelsesreglerne drejer sig om indsigt i personoplysninger som vi har om dig. Denne ret kan både omhandle en bred indsigt og være målrettet tidsmæssigt eller til konkrete områder eller sager. Databeskyttelsesloven indeholder visse begrænsninger i indsigtsretten.

Læs nedenfor mere og se, hvordan du anmoder om aktindsigt eller indsigt.

Aktindsigt
Indsigt
 • Sådan anmoder du om indsigt efter databeskyttelsesreglerne

  Du kan søge om indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig i Furesø Kommunes it-systemer. Reglerne om indsigtsret findes i Databeskyttelsesforordningen med supplerende bestemmelser i Databeskyttelsesloven.

  Du kan kontakte os skriftligt eller personligt. Skriftlig kontakt kan ske via kontaktoplysningerne i boksen i bunden af siden nedenfor. Vi skal bede dig sende en eventuel indsigtsanmodning via Digital Post-linket nedenfor for at sikre os din identitet, så vi ikke får givet en uvedkommende indsigt i dine personoplysninger. Husk at markere, at der er tale om en indsigtsanmodning i databeskyttelsesreglerne.

  Jo mere præcist, du evt. beskriver hvad du ønsker indsigt i, jo hurtigere kan vi betjene dig. Det kan fx være, hvis du kun ønsker indsigt inden for særlige områder eller nærmere afgrænsede tidsperioder. 

  Du får en kvittering fra os, når vi har modtaget din anmodning. Vi sender derefter anmodningen videre til de afdelinger i kommunen, der ligger inde med oplysningerne.

 • Hvornår og hvordan får du svar?

  Din anmodning vil blive besvaret uden unødig forsinkelse, og i alle tilfælde senest 30 dage fra vi modtog din anmodning. Du modtager svaret i din e-boks, og svaret vil bestå af en eller flere pdf-filer.

  Hvis der er tale om omfattende og komplekst materiale, kan kommunen forlænge sagsbehandling 60 dage yderligere. Du skal dog fortsat have svar inden for 30 dage, og vil samtidig få at vide, hvad der ligger bag forlængelsen, samt hvornår du kan forvente et endeligt svar.

  Er du fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, vil du modtage svar med posten.

 • Undtagelser for indsigtsretten

  Retten til indsigt er ikke uden undtagelser og viger således fx for:

  • for afgørende hensyn til private interesse,
  • for afgørende hensyn til en særlig række offentlige interesser.
  • hvis oplysningerne alene behandles i videnskabeligt eller statistisk øjemed.