Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder samlet Nyheder - natur Om Vesterled Sø

Om Vesterled Sø

Her kan du læse mere om udledningstilladelserne, udledningerne og tilstanden af Vesterled Sø i Furesø Kommune.

Vesterled Sø ligger i Hareskov på grænsen mellem Herlev og Furesø Kommune, og søen gennemskæres af Tibberup Å.

Søen ejes af 2 grundejerforeninger og Furesø kommune med ca. 1/3 del til hver. Vesterled Sø modtager regn- og overfladevand, herunder vand fra de omkringliggende veje. Det er HOFOR, Vejdirektoratet og Novafos, der udleder til Vesterled Sø.

Grundejerforeningerne har gennem flere år bedt kommunerne om hjælp til at få forsyningerne til at rense søen op. Senest har der været dialog med Herlev Kommune om at få renset søen.

Herlev Kommune har kun en rolle som myndighed og ejer ikke en del af Vesterled Sø.

Herlev Kommune har fået udarbejdet et juridisk notat af Bech og Bruun om Vesterled Sø, som er behandlet på Herlev Kommunes Miljø- Klima og Teknikudvalg den 29. januar 2024. Notatet er offentliggjort på Herlevs hjemmeside: Miljø-, Klima- og Teknikudvalget referat 29. januar 2024 (herlev.dk)​ 

Konklusionerne i notatet er, at:

  1. Der er gældende tilladelser til alle udledninger til den del af Vesterled Sø, som er beliggende i Herlev Kommune.
  2. Hvis udledningerne sker i overensstemmelse med tilladelserne har udlederne ikke pligt til at oprense søen, og udleder kan derfor ikke påbydes at oprense søen.
  3. Miljøstyrelsen er tilsyns- og håndhævelsesmyndighed for forsyningernes udledninger. Kommunerne er her alene tilladelsesmyndighed uden hjemmel til at håndhæve.
  4. Kommunerne er tilsyns- og håndhævelsesmyndighed for øvrige udledninger, herunder Vejdirektoratets og de private udledninger.

I forhold til Furesø Kommunes del af Vesterled Sø gælder de samme regler.  Udledningstilladelserne og udledningerne i Furesø Kommune er synet af Miljøstyrelsen, og de har ikke nogen bemærkninger til dem.

Furesø Kommune kan ikke påbyde udlederne at oprense søen, da de har gyldige udledningstilladelser, og det er Miljøstyrelsen som er håndhævelsesmyndighed.

Tibberup Å løber gennem Vesterled Sø, og da vandet i Tibberup Å – på trods af sediment – kan strømme frit gennem søen, kan Furesø Kommune heller ikke efter vandløbsloven påbyde oprensning af søen.

Det står til enhver tid grundejere frit for at oprense deres sø og selv finansiere oprensningen.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback