Miljørådet

I Miljørådet kan borgere og erhvervsliv drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet.

Miljørådet har 12 medlemmer

Tre medlemmer er valgt direkte af borgerne på et offentligt møde, og ni medlemmer er udpeget af lokale foreninger

Miljørådet er konstitueret med:

  • Ingvar Frier, formand, frier@12move.dk
  • Charlotte Søllner Hernø, næstformand
  • Jane Lindum, kasserer

Se miljørådets medlemmer og stedfortrædere.

Miljørådet er et omdrejningspunkt for at udveksle viden og synspunkter

I Miljørådet kan borgere og erhvervsliv drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet. Miljørådets vedtægter er blevet til i et samarbejde mellem en række foreninger, det tidligere miljøråds koordinationsgruppe og forvaltningen.

Miljørådet har dermed fået en klar organisering og en mere entydig ramme, der gør det enklere at tage beslutninger i rådet. Miljørådet holder mindst to offentlige møder om året.

Se Miljørådets vedtægter

Miljørådet holdt debatmøde om vækst

75 borgere var samlet til debatmøde om vækst den 9. oktober i Galaksen. 

Her kan du klikke på referatet og se By- og Kulturdirektør, Claus Torps oplæg om udvikling i Furesø Kommune

 

Miljørådets møder
Børn spiller fodbold
Pressemeddelelse

Furesø Kommune får medhold i klagesag om kunstgræsbaner i Hareskov

Miljø- og Naturklagenævnet har stadfæstet Furesø Kommunes afgørelse om, at der ikke skal laves en VVM-undersøgelse i forbindelse med etableringen af e…

Trap Danmark Forside Til Furesø Bog
Pressemeddelelse

Ny bog om Furesøs historie

Furesø Kommunes historie fra oldtiden og til i dag kan nu læses i detaljer. Trap Danmark har netop udgivet bogen, som borgmester Ole Bondo Christensen…