Miljørådet inviterer til møde d. 9. oktober: Klimaets tilstand ved meteorolog Jesper Theilgaard

Miljørådet inviterer til møde om klimaforandringerne.

Meteorolog Jesper Theilgaard ser det som en væsentlig opgave at formidle viden om de klimaændringer, der er i gang.

Han vil give et letforståeligt indblik i debatten om klimaets tilstand og om klimamødet i Paris i 2015.

Efter foredraget er der tid til spørgsmål til Jesper Theilgaard.

 

Der skal også vælges tre medlemmer til Miljørådet og tre stedfortrædere.

Så kom og stil op eller stem på din kandidat!

 

Tid: onsdag den 9. oktober kl. 19.00-21.30

Sted: Farum Kulturhus, Teatersalen, Stavnsholtvej 3, Farum.

Mødet er gratis. Alle er velkomne.

 

Miljørådet har 12 medlemmer

Tre medlemmer er valgt direkte af borgerne på et offentligt møde, og ni medlemmer er udpeget af lokale foreninger

Miljørådet er konstitueret med:

  • Ingvar Frier, formand, frier@12move.dk
  • Charlotte Søllner Hernø, næstformand
  • Jane Lindum, kasserer

Se miljørådets medlemmer og stedfortrædere.

Miljørådet er et omdrejningspunkt for at udveksle viden og synspunkter

I Miljørådet kan borgere og erhvervsliv drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet. Miljørådets vedtægter er blevet til i et samarbejde mellem en række foreninger, det tidligere miljøråds koordinationsgruppe og forvaltningen.

Miljørådet har dermed fået en klar organisering og en mere entydig ramme, der gør det enklere at tage beslutninger i rådet. Miljørådet holder mindst to offentlige møder om året.

Se Miljørådets vedtægter

Miljørådets møder
Børn spiller fodbold
Pressemeddelelse

Furesø Kommune får medhold i klagesag om kunstgræsbaner i Hareskov

Miljø- og Naturklagenævnet har stadfæstet Furesø Kommunes afgørelse om, at der ikke skal laves en VVM-undersøgelse i forbindelse med etableringen af e…

Trap Danmark Forside Til Furesø Bog
Pressemeddelelse

Ny bog om Furesøs historie

Furesø Kommunes historie fra oldtiden og til i dag kan nu læses i detaljer. Trap Danmark har netop udgivet bogen, som borgmester Ole Bondo Christensen…

Del: