Lukkedage i dag- og fritidstilbud
 • Lukkedage i ferieåret 2018/2019

  Der er fastsat følgende lukkedage i ferie- og skoleåret 2018/2019:

   

  • Fredag den 11. maj 2018 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
  • Torsdag den 27. december 2018
  • Fredag den 28. december 2018
  • Mandag den 31. december 2018 (6. lukkedag)
  • Tirsdag den 16. april 2019 (dagene op til påske)
  • Onsdag den 17.april 2019 (dagene op til påske)

  På disse lukkedage tilbydes alternativ pasning – se ”rubrik” længere nede

  Udover de 5-6 årlige lukkedage, der fastsættes kommunalt, er dagtilbud og FFO’er altid lukket på følgende datoer:

  • den 5. juni (grundlovsdag)
  • den 24. december (juleaftensdag)

  Disse dage regnes – i lighed med helligdage og weekender – ikke som hverdage, og der skal derfor ikke tilbydes alternativ pasning.

  Lukkedagene er fastsat under hensyntagen til det formodede fremmøde, skoleferien 2018/2019 og dage, hvor det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt at holde åbent.

 • Lukkedage i ferieåret 2019/2020

  Der er fastsat følgende lukkedage i ferie- og skoleåret 2019/2020:

   

  • Fredag den 31. maj 2019 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
  • Fredag den 27. december 2019
  • Mandag den 30. december 2019
  • Tirsdag den 31. december 2019 (6. lukkedag)
  • Tirsdag den 7. april 2020 (dagene op til påske)
  • Onsdag den 8. april 2020 (dagene op til påske)

  På disse lukkedage tilbydes alternativ pasning – se ”rubrik” længere nede

  Udover de 5-6 årlige lukkedage, der fastsættes kommunalt, er dagtilbud og FFO’er altid lukket på følgende datoer:

  • den 5. juni (grundlovsdag)
  • den 24. december (juleaftensdag)

  Disse dage regnes – i lighed med helligdage og weekender – ikke som hverdage, og der skal derfor ikke tilbydes alternativ pasning.

  Lukkedagene er fastsat under hensyntagen til det formodede fremmøde, skoleferien 2018/2019 og dage, hvor det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt at holde åbent.

 • Alternativ pasning på lukkedage

  Alternativ pasning på lukkedage

  På de 5-6 lukkedage for hvert ferieår skal der tilbydes alternativ pasning. Den alternative pasning er planlagt således:

   

  FFO1 skoleår 
  2018/2019        Søndersø
  2019/2020        Stavnsholt
  2020/2021        Syvstjerne                                      

   

  Dagtilbud ferieår
  2018/2019        Sydvest
  2018/2019        Sydvest
  2019/2020        Nordøst
  2020/2021        Sydøst

 • Mulighed for en ekstra lukkedag

  Udover de centralt fastsatte lukkedage kan det enkelte dagtilbud / den enkelte FFO i samarbejde med hhv. områdebestyrelse og lokalråd samt skolebestyrelse og forældreråd fastlægge en lukkedag pr. ferieår. Lukkedagen skal bruges til pædagogisk udvikling i medarbejdergruppen. Såfremt dit dagtilbud / din FFO vælger at holde en lokalt fastsat dag , vil det fremgå af institutionens hjemmeside mindst 6 måneder i forvejen.

 • Principper for lukkedage i Furesø Kommune

  Principper for lukkedage i Furesø Kommune  
  Principperne for lukkedage i Furesø Kommune er vedtaget af Børne- og Skoleudvalget i 2016 og lyder:

  • Lukkedagene følger ferieåret

  • For hvert ferieår fastlægges på kommunalt niveau 5 lukkedage – dog 6 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag. Den 31. december er i disse tilfælde den 6. lukkedag.

  • Lukkedagene placeres på dage, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35% af børnene.

  • Lukkedagene placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage.

  • På de kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes alternativ pasning i ét dagtilbud for de 0-6 årige og i én FFO 1 for 0.-3. klasse.

  • Der tilbydes ikke alternativ pasning for FFO 2 og FFO 3.

  • Udover de 5-6 kommunalt fastsatte lukkedage må den enkelte afdeling og FFO i samarbejde med hhv. bestyrelse og lokalråd og skolebestyrelse fastlægge 1 lukkedag pr. ferieår, der skal bruges til pædagogisk udvikling i medarbejdergruppen.

  • Den lokalt fastlagte lukkedag placeres på en dag, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35% af børnene.

  • Den lokalt fastlagte lukkedag placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage.

  • Der tilbydes alternativ pasning for dagtilbud og FFO 1 på den lokalt fastlagte lukkedag.

  • Det tilstræbes, at information om placering af lukkedagen gives 6 måneder før lukkedagen.

  • Information om lukkedagene – både de kommunalt fastlagte og den lukkedag, der kan fastlægges lokalt – skal fremgå af kommunens hjemmeside.

  • Forældrene orienteres om lukkedage og om muligheden for alternativ pasning via institutionen.

   

  Selvejende og private dagtilbud og fritidshjem er ikke underlagt reglen om kommunale lukkedage. Det vil sige, at de selv vælger, om de vil holde lukket disse dage. Budgetterne til de kommunale institutioner er tidligere blevet reduceret i forhold til antallet af lukkedage. Budgetterne til ikke-kommunale institutioner afspejler budgetterne til de kommunale daginstitutioner, så de ikke-kommunale institutioner får således ikke yderligere budget, hvis de ikke har lukkedage.