Furesø Industri

Furesø Industris formål er at varetage virksomheder og grundejeres interesser i alle fælles anliggender over for Furesø kommune, andre myndigheder og i alle andre henseender. 

Furesø Industri beskæftiger sig primært med byplan, miljø, beskæftigelse, erhvervspolitik og indkøbspolitik. 
Dette gøres i et tæt samarbejde med kommunen, som vi har et langt og godt samarbejde med – både på politisk plan og på embedsmandsplan. En af vore mærkesager er afskaffelse af dækningsafgiften. 

Furesø Industri er repræsenteret i Furesø Erhvervskontaktudvalg, hvor erhvervsforeninger og virksomheder mødes med politikere og embedsmænd, for sammen at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet i Furesø. 
 
Find yderligere information om Furesø Industri her