Furesø Erhvervsforening

Furesø Erhvervsforening er en privat forening, hvis formål er at agere som et upolitisk bindeled mellem Furesø Kommunes erhvervsliv, industri, detailhandel og offentlige myndigheder, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter herunder kurser o.l.

Furesøs Erhvervsforeninger afholder en lang række arrangementer herunder meget populære netværksmøder.
Find yderligere information om Furesø Erhvervsforening her