Erhvervshuset: personlig sparring og vejledning til din virksomhed

Erhvervshuset hjælper nye og eksisterende virksomheder med professionel og effektiv sparring og vejledning.

Erhvervshusets konsulenter står klar til at hjælpe din virksomhed med personlig sparring og vejledning, der er målrettet dig og dine behov.

Erhvervshusets konsulenter kan bl.a. hjælpe med sparring på områder som internationalisering, ledelse og finansiering.

Læs mere om Erhvervshuset på www.ehhs.dk

 

EU-kontor

Greater Copenhagen EU Office (GCEUO) tilbyder vejledning og sparring om potentielle EU-projekter, EU-ansøgningsmuligheder, EU-fundingprogrammer, EU-dagsorden og strategisk interessevaretagelse. 

Læs mere om GCPHEU på www.regionh.dk/cpheuoffice/

 

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Erhvervskonsulent

Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454
mail: flei@furesoe.dk