Erhvervskonsulenten i Furesø Kommune

Erhvervskonsulenten er klar til at drøfte store og små problemstillinger og hjælpe din virksomhed i den rigtige retning.

Erhvervskontaktudvalg

Udvalg med tæt dialog mellem politikere, forvaltning og repræsentanter for væsentlige foreninger, bycentre og virksomheder.

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Udvalget varetager kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse, integration og erhverv. Udvalget består af politikere fra Byrådet.

Erhvervsarrangementer

Se vores kalender med erhvervsarrangementer. De fleste arrangementer er gratis og udbydes via Furesøs samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden.

Nytårskur for erhvervslivet

Hvert år samles hundredevis af virksomheder til den traditionsrige nytårskur til netværk og dialog med hinanden, politikere og forvaltningen.

Ansatte og rekruttering

Få information om bl.a. rekruttering, tilskud til ansættelser, sygdom og fravær, særlige indsatser og initiativer.

Samarbejde med skoler i Furesø

Se din virksomhed med unge øjne og bliv klogere, Skab interesse for dit erhverv hos unge og styrk det lokale rekrutteringsgrundlag på længere sigt.

Leverandør til kommunen

Bliv klogere på at handle med Furesø Kommune, hvis du allerede er leverandør eller hvis du ønsker at blive det.

FN's verdensmål

Læs mere om Furesø Kommunes arbejde med de to verdensmål "Mindre Ulighed" og "Bedre Klima".

Miljørådet

I Miljørådet kan borgere og erhvervsliv drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet.

Miljø og affald

Få information om affaldshåndtering og genbrug samt forhold og tilsyn, der kan give din virksomhed en miljøvenlig profil.

Grunde, ejendomme og lokaler

Læs mere her om leje og salg af erhvervslokaler, kontormiljøer for mindre virksomheder og erhvervsområder i Furesø.

Erhvervsbyggeri og tilladelser

Bliv klogere på lokalplaner og de forskellige tilladelser i forbindelse med erhvervsbyggeri og se hvordan du søger byggetilladelse i Furesø Kommune.

Politik, visioner og planer

Bliv klogere på Furesø Kommunes politikker, planer, visioner, 2030-mål, arbejdsprogram og meget mere.

Del: