COLOURBOX7765001

Nyt fra Erhvervsservice

Furesø Kommunes Erhvervsservice har håndplukket nyt til dig og din virksomhed.

 • Klimapartnerskaber i Furesøs erhvervsliv

  Furesøs erhvervsliv lancerer nu ideen om klimapartnere, der med hjælp fra Furesø Kommune skal sætte fuld fart på den grønne omstilling i virksomhederne. Her spiller grønne, kommunale indkøb en vigtig rolle.

  Gør verdensmålene til hverdagsmål, lyder budskabet fra en arbejdsgruppe blandt Furesøs virksomheder. På et møde i Furesø Kommunes erhvervskontaktudvalg har arbejdsgruppen netop præsenteret forslaget om klimapartnerskaber, der er et konkret udspil til, hvordan erhvervslivet og kommunen sammen sætter skub i den grønne dagsorden.

  Læs mere

 • Indgå i strategiske partnerskaber på kommunale vedligeholdelsesopgaver

  Informationsmøder

  Furesø Kommune inviterer interesserede håndværksfirmaer og byggerådgivningsfirmaer til informationsmøder om strategiske partnerskaber omfattende udbud af vedligeholdelsesopgaver på hovedparten af kommunens ejendomme.

  Tid og sted

  • Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 15.15 - 16.30 (Kantinen)
  • Onsdag den 16. marts 2022 kl. 15.15 - 16.30 (Multisalen)
  • Furesø rådhus - Stiager 2 - 3500 Værløse
  • Tilmelding: Senes 14. marts 2022

  Yderligere information

 • Skærpede sanktioner mod Rusland

  EU har nu skærpet sanktionerne mod Rusland på baggrund af invasionen af Ukraine. Sanktionerne gælder fra 26. februar, 2022.

  Skærpelsen af sanktioner mod Rusland indebærer nye omfattende sanktioner og omhandler blandt andet:

  • Forbud mod eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse
  • Forbud mod eksport af produkter og teknologi som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedring
  • Forbud mod eksport af produkter og teknologi som kan bruges til olieraffinering
  • Forbud mod eksport af produkter og teknologi som kan bruges i luft- og rumfartsindustrien
  • Udpegning af flere personer som omfattes af indefrysning, herunder Ruslands præsident Vladimir Putin
  • Indrejserestriktioner
  • Finansielle restriktioner, herunder restriktioner på handel med værdipapirer.

  Virksomheder opfordres til at holde sig orienteret om de nye, skærpede sanktioner samt undtagelserne til disse. De gældende retsakter kan findes på EU-tidende.

  På Udenrigsministeriets hjemmeside findes mere information om sanktionerne. Her findes også et overblik over de ansvarlige myndigheder inden for visse sanktionstemaer. Se link nedenfor.

  På Erhvervsstyrelsens hjemmeside Eksportkontrol.dk, kan du finde flere og uddybende informationer om de nye sanktioner. Hjemmesiden opdateres løbende. Her er det også muligt at skrive sig op til et nyhedsbrev, så nyt om sanktioner bliver sendt direkte til din mail. Se link nedenfor.

  Læs mere

 • Investeringsstøtte på 244 mio. kr. til grønne innovative teknologier

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har åbnet for ansøgninger til en investeringsstøtteordning for grønne, innovative teknologier.

  Indsatsen på 244 mio. kr. kan søges af små, mellemstore og store virksomheder, videninstitutioner eller andre relevante aktører - gerne i partnerskaber. Investeringsstøtteordningen finansieres af REACT-EU-midler.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningsfristen er den 22. april 2022 kl. 12.00.

  Læs mere

 • Opfordring til at øge din virksomheds cyberberedskab

  Center for Cybersikkerhed (Forsvarets Efterretningstjeneste) opfordre danske virksomheder og myndigheder til at styrke deres cyberberedskab på baggrund af situationen i Ukraine.

  Det vurderes dog fortsat, at truslen fra destruktive cyberangreb er lav, men det kan ændres med kort varsel. 

  Center for Cybersikkerhed anbefaler 10 tiltag, som kan anvendes i arbejdet med cybersikkerhed.

  På Sikker Digital kan du finde gode råd, vejledning og værktøjer, som hjælper virksomheder med at ruste sig mod cyberangreb og få en mere sikker digital adfærd.

  Læs mere

 • Omstillingspuljen

  Har din virksomhed mistet omsætning som følge af Covid-krisen, og har du en plan for, hvordan I bliver mere konkurrencedygtige? Så kan du søge Omstillingspuljen om økonomisk tilskud til at realisere planen.

  Din virksomhed kan for eksempel udvikle nye løsninger til at afsætte produkter og services på nye markeder, investere i digital produktudvikling eller blive en del af den grønne omstilling. Du kan også købe rådgivning, bygge om eller sende dine medarbejdere på kursus som led i et omstillingsprojekt.

  Puljen dækker 75% af investeringen, mens du selv skal finansiere de resterende 25%. Afhængig af din virksomheds størrelse kan du søge tilskud fra 250.000 kroner og op til 1,5 mio. kr. For at komme i betragtning til puljen skal din virksomhed have haft en omsætningsnedgang på mindst 20%.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningsfrist er 8. marts 2022.

  Yderligere information

 • Cykelpendling - Giv input til forbedringer

  En endnu bedre cykelkommune

  Furesø Kommune vil gerne være en endnu bedre cykelkommune. Det skal være trygt at cykle, det skal være let, og det skal være behageligt.

  Erfaring viser at cykelpendling er med til at nedbringe antallet af sygedage hos medarbejdere, så gode cykelstier kommer ikke kun de cyklende, med også deres arbejdsgiver til gode. Derfor har vi brug for dit input.

  Kom med dit input

  Gå ind på Fix cykelvejen, som er Cyklistforbundet værktøj, og vis os hvor vi kan gøre det bedre at være cyklist. Det kan være nye stier, utrygge kryds, bedre belægninger eller noget andet. Undersøgelsen løber indtil midten af april 2022.

 • Nye regler for hjemmearbejde

  I dag gælder en række særlige krav til indretning af såkaldte 'skærmarbejdspladser'. Reglerne indtræder, når skærmarbejdet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge.

  De regler bliver nu lavet om. Det sker med henblik på at gøre reglerne mere tidssvarende, så de imødekommer, at stadig flere mennesker har skiftende arbejdssteder.

  Fremover vil reglen om, at arbejdstiden skal svare til én dag eller mere blive fastsat til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder.

  De nye regler forventes at kunne træde i kraft i slutningen af april 2022.

  Yderligere information

 • Erhvervsarrangementer og tilbud

  Der er mange spændende arrangementer i vores erhvervskalender. Det er gratis at deltage i stort set alle aktiviteter.

  Læs mere:

 • Få gratis hjælp fra Erhvervshus Hovedstaden

  Erhvervshus Hovedstaden tilbyder virksomheder i hovedstadsområdet uvildig, specialiseret 1:1 sparring med deres erfarne forretningsudviklere, ny viden og værktøjer gennem events, workshops og dybdegående programforløb.