COLOURBOX37720947

Nyt fra Erhvervsservice

Ny Digital Post lanceres 21. marts 2022

Den 21. marts 2022 lanceres en ny IT-løsning til Digital Post. Meget vil være det samme, men ikke alt. Her får du en kort introduktion til ny Digital Post, overblik over platforme for Digital Post og hvad din virksomhed skal være særlig opmærksom på. Find links til yderligere information.

Der tages forbehold for fejl og ændringer.

 • Tidspunkt for Ny Digital Post

  Mandag den 21. marts 2022 lanceres en ny IT-løsning til Digital Post.

 • Hvorfor kommer der en ny løsning til Digital Post?

  Der er lovkrav om, at offentlige IT-løsninger løbende skal i udbud. Dette er baggrunden for at der kommer en ny IT-løsning til Digital Post.

 • Forbedringer

  Med det nye Digital Post får virksomheder og borgere en fremtidssikret, brugervenlig og sikker kommunikation med det offentlige.

  Personejede virksomheder vil endvidere få en bedre kobling mellem CVR-nr. og CPR-nr. og det vil blive nemt at skifte mellem virksomhedens og den private digitale post med samme log-in.

 • Overgang til Ny Digital Post

  Automatisk overgang

  Overgangen til den nye IT-løsning for Digital Post sker helt automatisk.

  Få ændringer

  For de fleste vil der ikke være store ændringer i måden at bruge Digital Post på.

  Men tjek nedenfor om der er noget, som din virksomhed alligevel skal være særlig opmærksom på.

  Flere platforme

  Din virksomhed har fortsat kun én postkasse til Digital Post fra det offentlige, men der tilbydes fremover flere platforme, hvorfra man kan læse og besvare Digital Post.

  Se oversigten over platforme nedenfor.

  Digital post fra offentlige myndigheder mv.

  Digital post fra offentlige myndigheder, institutioner mv. kan tilgås via alle platforme.

  Digital post fra virksomheder

  Udvalgte virksomheder. En række udvalgte virksomheder, som f.eks. banker, forsikringsselskaber mv. har mulighed for at sende Digital Post til dig. Dette kræver, at din virksomhed har givet samtykke.

  Nuværende platform. Digital Post fra de udvalgte virksomheder kan i dag læses via e-Boks.

  Fremtidige platforme. Fra den 21. marts 2022 kan de udvalgte virksomheder endvidere gøre brug af en ny platform ”Mit.dk”. Hvorvidt de udvalgte virksomheder i fremtiden vælger at sende Digital Post via ”e-Boks” eller ”Mit.dk” eller anvender begge platforme, må fremtiden vise.

 • Platforme hvor du kan læse Digital Post

  Nuværende platforme

  På nuværende tidspunkt læses Digital Post via platformen e-Boks. Mange vælger dog at logge ind via platformen Virk.dk (for virksomheder) eller platformen Borger.dk (for borgere), som linker til e-Boks.

  Nye platforme

  Fra den 21. marts 2022 kommer der to nye platforme: ”Ny Digital Post App” og ”Mit.dk”. Samtidig vil Virk.dk og Borger.dk fremover linke til de nye platforme og ikke længere til platformen ”e-Boks”.

  Platforme for Ny Digital Post

  Med Ny Digital Post ændres der på, hvilken post du kan se på de forskellige platforme. Den eneste platform, hvor der ingen ændringer vil være, er e-Boks.

  Nedenfor er en oversigt over alle platforme fra 21. marts 2022:

  Virk.dk

  Virk.dk er virksomhedernes samlede digitale indgang til det offentlige.

  Fra den 21. marts 2022 vil Digital post på Virk.dk være et link til den nye IT-løsning for Digital Post, som kun kan vise Digital Post fra det offentlige.

  Link: Virk.dk

  Borger.dk

  Borger.dk er borgernes samlede digitale indgang til det offentlige.

  Fra den 21. marts 2022 vil Digital Post på Borger.dk være et link til den nye IT-løsning for Digital Post, som kun kan vise Digital Post fra det offentlige.

  Link: Borger.dk

  e-Boks

  Digital Post håndteres på nuværende tidspunkt af platformen e-Boks.dk. Det er en privat platform, som drives og ejes af virksomheden e-Boks A/S.

  På e-Boks kan du i dag læse Digital Post fra både det offentlige og fra de udvalgte virksomheder, som har aftale med e-Boks.

  Dette vil du også kunne gøre efter den 21. marts 2022. Du skal dog give samtykke i e-Boks til fortsat at læse post fra det offentlige (du vil blive spurgt, når du er logget på e-Boks).

  e-Boks kan tilgås via internettet på www.e-boks.dk og via app’en e-Boks, som kan downloades.

  Link: e-Boks.dk

  Mit.dk

  Mit.dk er en ny platform til Digitial Post, som går i luften den 21. marts 2022. Det er en privat platform, som drives og ejes af virksomheden Netcompany Group A/S.

  På Mit.dk kan du fra den 21. marts 2022 læse Digital Post fra både det offentlige og fra de udvalgte virksomheder, som har aftale med Mit.dk. Bemærk at tidligere post fra det offentlige overføres til Mit.dk, mens tidligere post fra virksomheder ikke overføres til Mit.dk.

  Fra den 21. marts 2022 kan Mit.dk tilgås via internettet på www.mit.dk og via app’en Mit.dk, som kan downloades fra App Store og Google Play.

  Link: Læs mere om Mit.dk

  Ny Digital Post App

  Når den nye IT-løsning til Digital Post træder i kraft den 21. marts 2022, går en ny app ”Digital Post” i luften. Det er en offentlig platform.

  Her kan virksomheder og borgere logge ind og læse Digital Post fra det offentlige via mobil og tablet. Digital Post-appen kan downloades i App Store og Google Play Butik, når den nye Digital Post-løsning lanceres i løbet af 21. marts 2022.

  Overblik over platforme

  Overblik over hvilken post du kan læse på de forskellige platforme

  Platforme

  Digital Post fra:
  Det offentlige

  Digital Post fra:
  Virksomheder
  Virk.dk X  
  Borger.dk X  
  e-Boks X X
  Mit.dk X X
  Ny Digital Post App X  
 • Vær særlig opmærksom på…

  Tidligere post

  Det er ikke al tidligere post, som overføres til de nye IT-platforme.

  • Post fra det offentlige. Tidligere post fra det offentlige overføres til det ny IT-platforme for Digital Post. Tidligere post fra det offentlige kan stadig findes i e-Boks.
  • Post fra virksomheder. Derimod overføres tidligere post fra virksomheder, som anvender Digital Post, ikke til de nye platforme for Digital Post. Tidligere post fra virksomheder, kan dog stadig findes i e-Boks.

  Afhentningssystemer til Digital Post

  Hvis din virksomhed læser Digital Post via Virk.dk eller e-Boks er dette ikke relevant for dig.

  Hvis din virksomhed ikke læser Digital Post via Virk eller via e-Boks, så anvender I et afhentningssystem, hvor din virksomhed henter Digital Post ind i egne systemer. I har derfor behov for at gennemføre en omstillingsopgave ifm. Digital Post. I givet fald har din virksomhed allerede fået besked om dette via Digital Post.

  Læs mere: For virksomheder med afhentningssystem (Virk.dk)

  Automatisk videresendelse af Digital Post

  Den nye løsning til Digital Post anvender ikke videresendelse.

  Hvis jeres virksomhed i dag anvender automatisk videresendelse, skal I anskaffe jer et afhentningssystem til den nye Digital Post-løsning, for at kunne modtage jeres digitale post fra det offentlige, som I plejer, når den nye Digital Post-løsning går i luften den 21. marts 2022. Hvis I ikke anskaffer jer et afhentningssystem, kan I efter den 21. marts 2022 læse jeres Digitale Post fra det offentlige på Virk.dk, e-Boks.dk eller på mit.dk.

  Læs mere: For virksomheder med automatisk videresendelse (Virk.dk)

  Rettighedsstyring for Digital Post

  Hvis din virksomhed har givet medarbejdere adgang til udvalgte mapper i jeres Digital Post, givet en ekstern part adgang til jeres Digital Post eller fået adgang til en ekstern parts Digital Post, så anvender I rettighedsstyring.

  Frem til den 21. marts 2022 ligger rettighedsstyring i e-Boks og Virk.dk. Herefter vil det ligge i Rettighedsportalen til Digital Post. Hvis I vil fortsætte med rettighedsstyring har I en omstillingsopgave ifm. ny Digital Post.

  Læs mere: For virksomheder med rettighedsstyring (Virk.dk)

 • Yderligere information

  Læs mere

  Platforme for Digital Post

  Omstillingsopgaver for virksomheder ifm. Digital Post

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål til det nye Digital Post, så kontakt Digital Post Support:
  Telefon: 33 98 00 30 (Mandag-Fredag: 08:00 – 20:00. Weekender og Helligdage: 10:00 – 16:00)