Miljøtilsyn
 • Brugerbetaling

  Kommuner skal én gang årligt opkræve brugerbetaling for miljøtilsyn og godkendelse.

  Virksomheder og landbrug skal betale for det faktiske antal timer, der bliver brugt i forbindelse med sagsbehandlingen til tilsyn.

  I timebetalingen skal medregnes alle aktiviteter efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om forurenende virksomheder og kapitel 9 om tilsyn. Dette omfatter udarbejdelse af miljøgodkendelser og revurdering af disse. Derudover omfatter det aktivt tilsyn på virksomheder/landbrug (efter kapitel 5 i husdyrbrugloven), prøvetagning, opfølgning af tilsyn i form af tilsynsrapporter samt håndhævelse i form af henstillinger, indskærpelser, påbud, forbud og politianmeldelser.

  Brugerbetalingen er for 2023 sat til 451,36 kr. pr. time (timesatsen er ikke pålagt moms). Taksten kan variere fra år til år.

  I øvrigt henvises der til bekendtgørelse nr. 1519 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 29. juni 2021.

 • Miljøtilsynsplan 2023-2027

  Furesø Kommune udarbejder en flerårig miljøtilsynsplan. Planen skal give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats.    

  Miljøtilsynsplanen beskriver de overvejelser, der ligger bag Furesø Kommunes planlægning og udførsel af miljøtilsyn med virksomhederne og landbrugene i kommunen.

  I planen kan du bl.a. se:

  • Det geografiske område, som planen omfatter
  • En generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område
  • En fortegnelse over bilag 1 virksomheder (der er to af denne type virksomheder i Furesø Kommune)
  • En beskrivelse af tilsynsindsatsen, herunder hvordan tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres
  • En beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder

  Planen har været i høring i fire uger.

  Se Miljøtilsynsplan for Furesø Kommune 2013-2027 her.

 • Tilsynsberetninger

  Tilsynsberetninger fra 2016 og frem kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside DMA.

  Tilsynsberetningerne for tidligere år kan ses her: 

  Tilsynsberetning for 2015

  Tilsynsberetning for 2014

  Tilsynsberetning for 2013

  Tilsynsberetning for 2012

  Tilsynsberetning for 2011

  Tilsynsberetning for 2010

  Tilsynsberetning for 2009

  Tilsynsberetning for 2008

  Tilsynsberetning for 2007

  Tilsynsberetningen for 2006 omfatter 3 dokumenter, opdelt i en beretning for den daværende Værløse Kommune og to beretninger for den daværende Farum Kommune:

  Tilsynsberetning for industri i Farum Kommune 2006

  Tilsynsberetning for landbrug i Farum Kommune 2006

   

Forskrift for olier og kemikalier

Forskriften gælder for alle virksomheder, landbrug og institutioner i Furesø Kommune, der ikke er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomheder eller regler i branchespecifikke bekendtgørelser.

Hent forskrift for opbevaring af olier og kemikalier her