Det betyder, at arbejdspladser skal sortere affald i endnu højere grad - også når vi er på arbejde. 

Husholdningslignende affald er typisk affald, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger. I alt er der tale om 10 typer af affald: mad, rest, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, papir, pap, farligt affald og tekstilaffald.

Du kan læse nærmere om de nye krav på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Det er virksomhederne selv, der skal indgå aftale med en indsamlingsvirksomhed om afhentning af affaldet. I affaldsregistret på Energistyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over indsamlingsvirksomheder.

NB: Styrelsen har p.t. problemer med registrets søgefunktion. Det betyder, at du under Type kan opleve problemer, hvis du søger på ”Transportør”. Du skal i stedet vælge ”Indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg (IMF)” eller ”Indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg (UMF)”. Styrelsen er opmærksom på problemet og arbejder på snarlig udbedring. 

 • Lovgivning

  Kravet fremgår af affaldsbekendtgørelsens kapitel 9 (§ 60, stk. 2).

 • Affaldsbeholdere og standpladser

  De nye krav til affaldssortering betyder, at en del virksomheder skal finde plads til flere affaldsbeholdere.

  Dette kan betyde en udvidelse af affalds-skur eller affaldsstandplads. Renovatørerne har flere forskellige størrelser af affaldsbeholdere, så der kan findes en løsning tilpasset den enkelte virksomheds behov.

  Er I flere virksomheder, der ligger tæt på hinanden, kan I vælge at gå sammen om beholderne.

 • Krav til piktogrammer

  Affaldsbeholderne skal være mærket med de nationale affaldspiktogrammer, som er med til at sikre strømlinet affaldssortering. Piktogrammerne kan hentes hos Dansk Affaldsforening.

 • Kommunens vejledning og tilsyn

  Furesø Kommune yder gerne vejledning i forbindelse med jeres implementering af ordningen. I kan kontakte os ved at ringe eller skrive via Digital Post. 

  Affaldssorteringen og overholdelsen af ovennævnte lovgivning er omfattet af forvaltningens løbende tilsyn med kommunens virksomheder.