Rejsen er allerede begyndt, og hver en indsats tæller. Din virksomhed kan også være med til at gøre en grøn forskel ved at blive Furesø Klimapartner.

Alle kan blive Klimapartnere

Uanset antallet af medarbejdere, virksomhedens omsætning, branche og vidensniveau kan din virksomhed være med. Det vigtigste er, at I ønsker at bidrage til den grønne omstilling gennem ét eller flere klimatiltag.

 • Du vælger et eller flere af følgende indsatsområder eller definerer dit eget:
 • Grøn Mobilitet
 • Affaldssortering og emballagehåndtering
 • Grøn varme og energiforsyning
 • Klimavenlige indkøb
 • Virksomhedens egen idé

Når du tilmelder dig Furesø Klimapartner, inviterer vi dig til et velkomstmøde. Her får du tilbud om hjælp til handlingsplan, viden og værktøjer samt muligheden for gensidig inspiration og netværk med de øvrige lokale klimapartnere. En gang om året samler vi op på indsatserne og fejrer resultaterne sammen.

Bliv klimapartner

Indtast dine oplysninger her i skemaet. Så har du taget de første skridt mod at gøre tanke til handling og verdensmål til virksomhedsmål.

Velkomstmøde

 
20. april kl. 08:00-09:30 på Furesø Rådhus
 
Klimapartnere fortæller om deres klimapartnerskab.
Erhvervshus Hovedstaden introducerer arbejdet med handlingsplaner.
Workshop, hvor vi udarbejder handlingsplaner.

Netværksmøde om affaldssortering

 
8. maj kl. 15:30-17:30 på KolleKolle
 
15:30-16:00 – Tjek ind til kaffe og netværk
16:00-16:20 – Affaldssortering hos KolleKolle v. Berit K. Leth
16:20-16:35 – Ny lovgivning om plastsortering v. Erhvervshus Hovedstaden
16:35-17:00 – Affaldssortering i virksomheder v. Claus Petersen fra Econet
17:00-17:30 – Netværk

Netværksmøde om energi og solceller

på Rokkedyssegaard (dato på vej)
Yderligere information:
 • Klimapartner-mærket

  Du er godkendt klimapartner, når du har valgt indsatsområde(r) og sat overskrifter på handlingsplanen. Herefter tildeles virksomheden erhvervsforeningernes digitale Klimapartner-logo og -klistermærke. Dette kan I anvende i kommunikation og markedsføring både på tryk og digitalt, ligesom I kan sætte det på virksomhedens hoveddør eller andre synlige steder i virksomheden.

  Det er Furesø Erhvervsforening og Furesø INDUSTRI i Furesø, der uddeler mærket.

 • Vær med i et stærkt og inspirerende netværk

  Som Klimapartner bliver du en del af et inspirerende netværk, hvor virksomheder på tværs af brancher mødes og deler erfaringer, samarbejder og viser vejen til værdiskabende grøn omstilling.

  Målet er, at vi i fællesskab styrker erhvervslivets sammenhængskraft, tager førertrøjen for erhvervslivet på det grønne område og fremmer din egen grønne bundlinje.

  I samarbejde med erhvervsforeningerne i Furesø afholdes en række velkomstmøder og tema-arrangementer, hvor du får introduktion til Klimapartner-konceptet og hjælp til målsætning og handlingsplan samt faglig viden, inden for de områder din virksomhed har valgt at arbejde med.

 • Få professionel hjælp til omstillingen

  Furesø Kommune samarbejder tæt med Erhvervshus Hovedstaden, som årligt hjælper hundredvis af virksomheder i deres arbejde med bæredygtighed.

  Som en del af klimapartner-samarbejdet inviterer vi og Erhvervshus Hovedstaden til et velkomstmøde, hvor jeres virksomhed kan få anvist veje til at reducere CO2-udledningen.

  Erhvervshuset yder gratis og uvildig sparring og vejledning og udmønter blandt andet økonomisk tilskud til virksomhederne i forbindelse med grøn omstilling.

  Har din virksomhed brug for hjælp til at komme i gang med en grøn og bæredygtig omstilling, kan I på velkomstmøde få hjælp og høre om jeres muligheder for blandt andet at søge tilskud til bæredygtighedsrelaterede projekter, der stiller skarpt på fx jeres klimaregnskab, relevante miljømærker, certificering og ledelsesstandarder, samt strategiudvikling, bæredygtighedsrapportering, CO2-beregninger og på produkter/serviceniveau.

 • Her kan du finde råd og vejledning

  Erhvervshus Hovedstaden

  Erhvervshus Hovedstaden vejleder alle små og mellemstore virksomheder med vækst og udvikling. Vejledningen er som udgangspunkt gratis for virksomheden. Erhvervshus Hovedstaden hjælper din virksomhed på vej til grøn og cirkulær omstilling ud fra dit udgangspunkt. De kan for eksempel hjælpe dig med at komme i gang med at udvikle nye forretningsplaner og ansøge mulige puljer, der kan hjælpe dig med finansieringen af nye grønne tiltag.

  Læs mere om de grønne tilbud hos Erhvervshus Hovedstaden.

  Virksomhedsguiden

  Virksomhedsguiden er den samlede digitale indgang til alt fra skabeloner, ny viden og samlede temaer om alt fra at etablere virksomhed til at aflægge momsregnskaber. Her finder du inspiration og værktøjer til omstillingen mod en grøn og bæredygtig virksomhed.

  Find virksomhedsguiden her.

  Klimakompasset

  Her kan du beregne din virksomheds klimaaftryk. Hjemmesiden guider dig til et overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser, du kan få input til dit klimaregnskab og for eksempel vurdere klimaeffekten af et påtænkt tiltag i virksomheden.

  Tilgå Klimakompasset.dk her.

  SparEnergi.dk

  SparEnergi.dk er Energistyrelsens hjemmeside om effektivisering af el- og varmeforbrug i virksomheden. Her kan du også læse om mulighederne for tilskud fra Erhvervspuljen, der skal gøre det mere rentabelt for virksomhederne at investere i grønne projekter. Virksomheder kan maksimalt få op til 112 mio. kr. i tilskud, og tilskuddet dækker op til 50% af omkostningerne. Puljen løber frem til 2029.

  Læs mere på sparenergi.dk.

  Klimaklar produktionsvirksomhed (særligt for produktionsvirksomheder)

  Programmet er et tilbud til alle produktionsvirksomheder om at deltage i online læringsforløb og få rådgivning til at beregne egen CO2-udledning og sætte reduktionsmål.

  Læs mere om Klimaklar Produktionsvirksomhed.

  Øvrige vidensportaler

  Har du lyst til at dykke længere ned i informationen om cirkulær forretningsudvikling, kan du søge inspiration her:

  Erhvervsstyrelsens hjemmeside om grøn omstilling og anbefalinger til iværksættere.

   

  Mange brancheforeninger har også gjort et stort arbejde for at samle information til deres medlemmer. Det kan derfor være en god idé også at søge brancherettet information og vejledning.

Klimapartner
Som Klimapartner kan I bruge det officielle mærkat i jeres markedsføring.