Rejsen er allerede begyndt, og hver en indsats tæller. Din virksomhed kan også være med til at gøre en grøn forskel ved at blive Furesø Klimapartner.

Alle kan blive klimapartnere

Alle virksomheder kan blive Klimapartnere. Uanset antallet af medarbejdere, virksomhedens omsætning, branche og vidensniveau kan din virksomhed være med. Det vigtigste er, at I ønsker at bidrage til den grønne omstilling gennem ét eller flere klimatiltag.

Du vælger et eller flere af følgende indsatsområder eller definerer dit eget
• Grøn Mobilitet
• Affaldssortering og emballagehåndtering
• Grøn varme og energiforsyning
• Klimavenlige indkøb
• Virksomhedens egen idé

 • Klimapartner-mærket

  Allerede, når du tilmelder din virksomhed inden for et af de fire klimatiltag, tildeles virksomheden erhvervsforeningernes digitale Klimapartner-logo og klistermærke. Dette kan I anvende i kommunikation og markedsføring både på tryk og digitalt, ligesom I kan sætte det på virksomhedens hoveddør eller andre synlige steder i virksomheden.

  I takt med, at virksomheden opnår den eller de fastsatte klimamål og iværksætter konkrete indsatser, modtager virksomheden et certifikat på årlig basis.

  Det er Furesø Erhvervsforening og Furesø INDUSTRI i Furesø, der uddeler både mærket og certifikatet.

  I takt med at virksomheden opnår den eller de fastsatte klimamål, og konkrete indsatser iværksættes, modtager virksomheden et certifikat på årlig basis.

 • Vær med i et stærkt og inspirerende netværk

  Som Klimapartner bliver du en del af et inspirerende netværk, hvor virksomheder på tværs af brancher mødes og deler erfaringer, samarbejder og viser vejen til værdiskabende grøn omstilling.

  Målet er, at vi i fællesskab styrker erhvervslivets sammenhængskraft, tager førertrøjen for erhvervslivet på det grønne område og fremmer din egen grønne bundlinje.

  I samarbejde med erhvervsforeningerne i Furesø afholdes en række arrangementer, hvor du kan få introduktion til Klimapartner-konceptet og få hjælp til at sætte konkrete klimamål.

   

 • Få professionel hjælp til omstillingen

  Furesø Kommune har indledt et samarbejde med én af landets førende virksomheder inden for arbejdet med DK2020-klimaplanerne i kommuner og i virksomheder.
  Viegand Maagøe medvirker med råd og vejledning til erhvervslivet i Furesø Kommune via midler fra Industriens Fond.
  Som en del af klimapartnerkonceptet inviterer vi og Viegand Maagøe til et webinar og et orienteringsmøde, hvor jeres virksomhed kan få anvist veje til at reducere CO2-udledningen.

  Konsulenterne foreslår konkrete muligheder  for at søge finansiering, rådgivning og hjælp til at gennemføre virksomhedens ambitioner om grøn omstilling.

  Har din virksomhed brug for hjælp til at komme i gang med en grøn og bæredygtig omstilling, kan I på webinaret eller orienteringsmødet høre om jeres muligheder for at søge tilskud til bæredygtighedsrelaterede projekter, der stiller skarpt på fx jeres klimaregnskab, relevante miljømærker, certificering og ledelsesstandarder, samt strategiudvikling, bæredygtighedsrapportering, CO2-beregninger på produkter/serviceniveau, el.lign.

  I forlængelse af de to arrangementer kan interesserede virksomheder individuelt få hjælp til at udforme en ansøgning om midler til hjælp til reduktion af CO2. På baggrund af mødet med virksomheden, bliver der lavet en plan for den specifikke opgave i virksomheden.

 • Her kan du finde råd og vejledning

  Erhvervshus Hovedstaden

  Erhvervshus Hovedstaden vejleder alle små og mellemstore virksomheder med vækst og udvikling. Vejledningen er som udgangspunkt gratis for virksomheden. Erhvervshus Hovedstaden hjælper din virksomhed på vej til grøn og cirkulær omstilling ud fra dit udgangspunkt. De kan f.eks. hjælpe dig med at komme i gang, nye forretningsplaner og mulige puljer, der kan hjælpe dig med finansieringen af nye grønne tiltag.

  Læs mere om de grønne tilbud hos Erhvervshus Hovedstaden

  Virksomhedsguiden

  Virksomhedsguiden er den samlede digitale indgang til alt fra skabeloner, ny viden og samlede temaer om alt fra at etablere virksomhed til at aflægge momsregnskaber. Her finder du inspiration og værktøjer til omstillingen mod en grøn og bæredygtig virksomhed.

  Find virksomhedsguiden her.

  Klimakompasset

  Her kan du beregne din virksomheds klimaaftryk. Hjemmesiden guider dig til et overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser, du kan få input til dit klimaregnskab og f.eks. vurdere klimaeffekten af et påtænkt tiltag i virksomheden.

  Klimakompasset.dk

  Sparenergi.dk

  Energistyrelsens hjemmeside om effektivisering af el- og varmeforbrug i virksomheden. Her kan du også læse om mulighederne for tilskud fra Erhvervspuljen, der skal gøre det mere rentabelt for virksomhederne at investere i grønne projekter. Virksomheder kan maksimalt få op til 112 mio. kr. i tilskud, og tilskuddet dækker op til 50% af omkostningerne. Puljen løber frem til 2029.

  Læs mere på sparenergi.dk

  Særligt for produktionsvirksomheder: Klimaklar produktionsvirksomhed

  Programmet er et tilbud til alle produktionsvirksomheder om at deltage i online læringsforløb og få rådgivning til at beregne egen CO2-udledning og sætte reduktionsmål.

  Læs mere om Klimaklar Produktionsvirksomhed

  Øvrige vidensportaler

  Har du lyst til at dykke længere ned i informationen om cirkulær forretningsudvikling kan du søge inspiration her:

  Erhvervsstyrelsens hjemmeside om grøn omstilling og anbefalinger til iværksættere

   

  Mange brancheforeninger har også gjort et stort arbejde for at samle information til deres medlemmer. Det kan derfor være en god idé også at søge brancherettet information og vejledning.

   

Computer blok og mobil

Bliv klimapartner - gå direkte til tilmelding

Indtast dine oplysninger her i skemaet. Så har du taget de første skridt mod at gøre tanke til handling og verdensmål til virksomhedsmål.

Arbejde Med Verdensmål

Gør verdensmålene til virksomhedsmål

Erhvervslivets og kommunens indsatser er afgørende for at nå det fælles mål om en CO2-neutral kommune i 2030 og FNs Verdensmål nr 13: Klimaindsats.

Klimapartner
Som klimapartner kan I bruge det officielle mærkat i jeres markedsføring.