Erhvervsaffaldsgebyrer (2022)

Erhvervsgebyrer: Fastsættes af Vestforbrænding og er momsfrit.

Adgang til genbrugsstationer pr. besøg (alle virksomheder).

Takst

Beløb

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*, der overvejende afleverer erhvervsaffald

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald):   9.600 kr.

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 9.600 kr.

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald):   17.600 kr.

Note*: Ved bygge- og anlægshåndværkere forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejder. Andre håndværkere henvises til kategorien "Øvrige".

Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte)**

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald): 880 kr.

Note**: Ved "Liberalt erhverv og tilsvarende" forstås her salg af serviceydelser som f.eks.: Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere***

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald):   5.200 kr.

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 5.200 kr.

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald):     9.500 kr.

Note***: Ved bygge- og anlægshåndværkere forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde. Andre håndværkere henvises til kategorien "Øvrige".

Øvrige virksomheder end de ovennævnte****

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald):   6.300 kr.

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 9.500 kr.

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald):   13.900 kr.

Note****: Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder, som f.eks. fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug og fiskeri.

 

Erhvervsgebyrer: Fastsættes af Vestforbrænding og er momsfrit. Adgang til genbrugsstationer pr. besøg (alle virksomheder)(inkl. 0-5 kg farligt affald)

Personbil (pr. besøg; inkl. 0-5 kg farligt affald; alle virksomheder): 110 kr.

Kassevogn (pr. besøg; inkl. 0-5 kg farligt affald; alle virksomheder): 160 kr.

Ladvogn (pr. besøg; inkl. 0-5 kg farligt affald; alle virksomheder): 190 kr.

Farligt affald (alle virksomheder) For hver 10 kg ud over de første 5 kg:   50 kr.

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk