Gå til sidens indhold

Klorparaffiner

Affald, der indeholder klorparaffiner, skal sorteres og bortskaffes til godkendt modtager eller genbrugsstationen. Affaldet må ikke blandes med andre affaldsfraktioner, og håndteringen må ikke bidrage til forurening af omgivelserne.

Klorparaffiner har primært været benyttet som additiv i rustbeskyttende maling, grundmaling, plastmaterialer (kabler) og i fugematerialer. De klorerede paraffiner erstattede PCB i fugematerialer i 1977, da PCB blev forbudt, og blev brugt frem til 2001.

Der er tre typer klorerede paraffiner:

  • Kortkædede klorparaffiner (C10-C13)
  • Mellemkædede klorparaffiner (C14-C17)
  •  Langkædede klorparaffiner (C18-C30)

Det er påvist, at kortkædede klorparaffiner er kræftfremkaldende. Hvis indholdet i materialet er mere end 1 % (10.000 mg/kg), skal det klassificeres som farligt affald. Hvis affaldet indeholder klorparaffiner i mængder, der gør affaldet farligt, skal det anmeldes til kommunen.

Benyt skemaet ”Kortlægning og anmeldelse af PCB-affald” på Byg og Miljø.

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

Menu