Erhvervsnetværk om energibesparelser

Furesø Kommune arbejder målrettet på at medvirke til, at virksomheder og borgere sparer penge ved at sænke energiforbruget eller omlægge deres forbrug til vedvarende energi. Samtidig er der også blik for, om det kan medføre nye jobs.

Kommunen driver 2 netværk, hvor emnerne på dagsordenen er:

 • Netværket "Energi & Byggeri i Furesø" er et netværk, hvor den lokale byggebranches parter mødes. Kommunen udgiver et nyhedsbrev, hvor der orienteres om relevante initiativer og arrangementer.

 • Netværket "Kurveknækker Furesø Erhverv" drives i samarbejde med Furesø Industriforening, og medlemmerne er virksomheder med produktions- og kontorfaciliteter i Furesø Kommune. Læs mere om Kurveknækker Furesø Erhverv herunder.
 • Kurveknækker Furesø Erhverv

  Kurveknækker Furesø Erhverv drives sammen med Furesø Industriforening. Fokus er energibesparelser og omlægning til vedvarende energi i erhvervslivet. Netværket består helt enkelt af de personer, er deltager i møderne og modtager de nyhedsbreve, der udsendes.

   

  Det er en fagmedarbejder i kommunen, der arrangerer møderne og udsender nyhedsbrevene. Alle kan deltage i møderne, der annonceres både via en nyhedsbrev, på Furesø Kommunes hjemmeside, ved annoncering i Furesø Avis og evt. med brev.

   

  Information om og tilmelding til mailinglisten til nyhedsbrevet hos klimaprojektleder Lene W. Hartmann på email lwh@furesoe.dk eller 72355336.

   

  VE til proces

  VE til proces-ordningen er Energistyrelsens pulje for virksomheder, der omlægger deres energiforbrug til vedvarende energi, herunder fjernvarme. Ordningen fortsætter og i 2015 har Energistyrelsen 340 mio. kr. til rådighed for virksomhederne i VE til proces-ordningen.

  Der er givet 196 tilsagn i 2014, hvoraf ca. 150 givet til biomasseanlæg, ca. 30 til varmepumper, 5 til fjernvarmetilslutning og et enkelt til solvarme. Der er i alt givet 6 tilsagn om tilskud til solcelleanlæg.

  I ca. 90 pct. af sagerne er det olie der er blevet udfaset, mens resten af sagerne antalsmæssigt fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kul, gas og el.

  Energistyrelsen ser frem til at modtage jeres ansøgninger.