Life Science Living Lab Furesø arbejder efter en behovstyret model ud fra følgende hovedelementer:

  1. Identifikation af kommunale behov (Furesø-medarbejdere identificerer behov)
  2. Match mellem virksomheder og kommune (Furesø udbyder konkrete problemstillinger der skal løses)
  3. Opstart og afvikling af fælles OPI-projekt (virksomhedernes forslag udvælges og konkret aftale indgås. Herefter stiller Furesø Kommune faciliteringshjælp til rådighed)
  4. Skalering og vidensdeling (løsningerne skal udbredes til resten af den offentlige sektor og dermed sikre salg og vækst for erhvervslivet)

Vi annoncerer her på hjemmesiden, når der udbydes aktuelle behov og problemstillinger.

Vil du være med til at fremtidssikre den offentlige velfærdsindsats?

Er du interesseret i et samarbejde med Furesø Kommune, vil vi bede dig besvare følgende simple spørgsmål, som skal bruges til en indledende screening af dit forslag:

Forslag til Velfærdsteknologi- eller OPI-projekt

Furesø Kommune kan ikke deltage i alle OPI-projekter, der foreslås. Derfor er der en screenings- og udvælgelsesproces. Der afholdes månedlige møder, hvor der bliver taget stilling til forslagene. Samtidig vil du modtage en manuel bekræftelse tilbage, når du har sendt dit forslag afsted, så du har en kontaktperson i forvaltningen.

Sådan kommer du i gang

Hvis du vil indgå i et OPI-samarbejde, hvor produktet stadig skal udvikles: Udviklingskonsulent, Charlotte Hauerslev

Hvis du har et velafprøvet produkt du vil samarbejde om: Projektleder for velfærdsteknologi, Kim Rosenqvist

 

Del: