Fælles om velfærdsinnovation – guides om OPI-samarbejder for kommuner

Der er behov for nye løsninger til at løse de udfordringer, danske kommuner står overfor. Med en voksende ældre befolkning, mangel på medarbejdere, generel ressourceknaphed, mv. gælder dette i særlig grad på sundheds- og velfærdsområdet. Fælles kommunale løsninger er nødvendige. Der har været arbejdet med OPI i Danmark i mange år. Mange steder har indsatsen været præget af mange små enkeltstående projekter frem for fælles kommunale løsninger. Særligt de små og mellemstore kommuner uden større innovations- og/eller indkøbsafdelinger har haft svært ved at være med.

 

Med det tværkommunale netværk under Erhvervsfyrtårn for Life Science er det blevet tid til at finde løsninger baseret på fælles behov i kommunerne. Det  kræver et tæt samarbejde ikke kun direkte med Life Science-virksomheder men også på tværs af kommuner og med vidensinstitutioner.

 

Disse OPI-guides er udviklet til kommuner, som har brug for støtte til at komme i gang med OPI-projekter med virksomheder.

Del: