I  den virksomhedsrettede del af partnerskabet for kommunal velfærdsinnovation kan virksomheder få adgang til at udvikle og afprøve produkter og løsninger på de konkrete behov og problemer, som medarbejdere og borgere i den kommunale velfærdssektor støder på i dagligdagen.

Vi arbejder primært med løsninger og teknologier, der løser de nuværende og fremtidige udfordringer inden for sundhed og velfærd. Der afprøves med henblik på udvikling af løsninger og produkter – ikke på salg, da det kræver udbud.

Få input til dine løsninger fra brugere og fagpersoner

Samarbejdet giver jeres virksomhed mulighed for at teste løsninger og implementere dem sammen med brugere og medarbejdere i virkelige rammer. Dette kan indbefatte adgang til feedback fra borgere, som kan give jeres viden om skaleringspotentialet i jeres løsning. Vi har også adgang til at samarbejde med studerende fra vidensinstitutioner som DTU, Københavns Professionshøjskole og SOSU H.

Vil du være med til at fremtidssikre den offentlige velfærdsindsats?

Så indsend dit projekt til partnerskabet.

Når du har indsendt dit projekt, modtager du en kvittering.

Cirka en gang hver måned screener vi de indkomne ideer. På den baggrund tager vi en dialog med det fagområde, hvor løsningen kan være relevant at arbejde med. Ud fra denne forundersøgelse vurderer vi, om der kan være et potentiale for forbedringer, nyudvikling eller effektiviseringer i arbejdsgangene eller servicen til vores borgere. 

Den daglige drift af fagområdet skal køre sideløbende med innovationsprojekterne. Derfor beder vi om din forståelse for, hvis der er gode ideer, vi ikke har ressourcer til at få testet af.

Vil du være en del af partnerskabet?

Er du interesseret i et samarbejde med Furesø Kommune, vil vi bede dig besvare følgende simple spørgsmål, som skal bruges til en indledende screening af dit forslag

Matchmaking med virksomheder

Når en kommune har identificeret et behov for at afprøve teknologier og løsninger på et fagområde, inviterer Life Science Living Lab’et virksomheder ind til at præsentere deres løsninger og forslag til projekter.
Hvis du vil holdes orienteret om aktiviteter i Life Science Living Lab Furesø, kan du abonnere på nyt fra Life Science-projektet.  

Erhvervsnyt Tilmeldingsboks

Abonnér på nyt om Life Science Living lab

Sæt kryds i 'Life Science' under erhvervsnyt her på siden. Så får du en mail, hver gang vi har nyt om projektet.