I Life Science Living Lab’et har vi fokus på at udvikle en simpel OPI-model. Modellen skal styrke mindre kommuner og kommuner med få ressourcer i at løfte OPI-projekterne i egen organisation.

Som deltagende kommune får I hjælp og sparring til at gennemføre jeres OPI-projekter. Vi deler også viden og erfaringer på tværs af kommunerne.

”Vi oplever i kommunerne, at vi står meget hver for sig, selv om vi skal finde løsninger på de samme problemer og udfordringer. Derfor vil vi gerne starte samarbejdet mellem kommunerne allerede inden, virksomhederne kommer på banen og tilbyder deres løsninger. På den måde kan vi samarbejde om udvikling, ressourcer og dele erfaringer, når de rigtige løsninger skal ud og afprøves blandt borgere og personale”

Ole Bondo Christensen, borgmester, Furesø Kommune

Deltagere i projektet, Erhvervshus Hovedstaden, Københavns proffesionshøjskole, DTU, Co-PI, Videnscenter for velfærdsteknologi, Innoba, Furesø Kommune, Danish Life Science Cluster
Partnerskabet udvikles som en del af Erhvervsfyrtårnet for Life Science med støtte fra EU’s fond for regional udvikling. Samarbejdet involverer virksomheder og andre kommuner og udvides løbende med blandt andet videns- og uddannelsesinstitutioner. Andre medlemmer er CO-PI, DTU, Danish Life Science Cluster, Erhvervshus Hovedstaden, Københavns professionshøjskole (KP) og SOSU H.