Partnerskabet for kommunal velfærdsinnovation her i i Furesø handler om...

Velfærdsløsninger for kommunerne

Kommunerne har en stærk interesse i at finde nye løsninger på velfærdsområderne for også i fremtiden at kunne levere velfærd af høj kvalitet. Udgifter til velfærd vil stige i de kommende år, og samtidig er der mangel på kvalificeret arbejdskraft. Nye innovative velfærdsløsninger er en del af svaret.

Vækstmuligheder for virksomheder

Region Hovedstaden er et vækstområde for virksomheder, der udvikler nye velfærdsteknologier. Kommunerne er en vigtig del af virksomhedernes nye marked. Derfor er det oplagt at samarbejde om at udvikle, teste og skalere løsninger, så vi styrker væksten til gavn for både virksomheder og kommuner.

Bedre samarbejde og fælles sprog

Både virksomheder og kommuner har erfaringer for, at det kan være svært at forstå hinanden, når der samarbejdes om innovationsprojekter. Formålet i partnerskabet er derfor:

  • At udvikle en enkel og klar model for offentlig – privat innovation (OPI-model), som gør det nemmere for små og mellemstore kommuner og virksomheder at samarbejde om at udvikle nye velfærdsløsninger.
  • At gennemføre konkrete OPI-projekter – med fokus på at udvikle og afprøve løsninger og teknologier og hvor vi afprøver vores OPI-model.

Life Science Living Lab Furesø arbejder efter en behovstyret model

Modellen har følgende faser

  1. Identificere kommunale behov (kommunale medarbejdere identificerer et behov)
  2. Match mellem virksomheder og kommune (En eller flere kommuner udbyder konkrete problemstillinger, der skal løses)
  3. Opstart og gennemførelse af OPI-projekt (virksomhedernes forslag udvælges og konkret aftale indgås)
  4. Skalering og vidensdeling (løsningerne udbredes til andre i kommuner, så der er mulighed for salg og vækst for erhvervslivet

 

Plejehjemmet Svanepunktet udendørs
Flere ældre og færre medarbejdere åbner for flere OPI-projekter i årene, der kommer.
OPI Modellen Med Forklaringer
Innovationen tager udgangspunkt i en særlig model for OPI-samarbejde
Deltagere i projektet, Erhvervshus Hovedstaden, Københavns proffesionshøjskole, DTU, Co-PI, Videnscenter for velfærdsteknologi, Innoba, Furesø Kommune, Danish Life Science Cluster
Partnerskabet udvikles som en del af Erhvervsfyrtårnet for Life Science med støtte fra EU’s fond for regional udvikling. Samarbejdet involverer virksomheder og udvides løbende med andre kommuner og videns- og uddannelsesinstitutioner.. Andre medlemmer er CO-PI, DTU, Danish Life Science Cluster, Erhvervshus Hovedstaden, Københavns professionshøjskole (KP) og SOSU H.