Life Science Living Lab Furesø kan virksomheder få adgang til at udvikle og afprøve produkter og løsninger på de konkrete behov og problemer, som medarbejdere og borgere i den kommunale velfærdssektor støder på i dagligdagen.

Vi arbejder primært med løsninger og teknologier, der løser de nuværende og fremtidige udfordringer inden for sundhed og velfærd. Der afprøves med henblik på udvikling af løsninger og produkter – ikke på salg, da det kræver udbud.

Få input til dine løsninger fra brugere og fagpersoner

Virksomheden får mulighed for at teste løsninger og implementere sammen med brugere og medarbejdere i virkelige rammer, adgang til feed back fra borgere, viden og dermed skaleringspotentiale for virksomheden. Vi har også adgang til at samarbejde med studerende fra vidensinstitutioner som DTU, Københavns Professionshøjskole og SOSU H.

Indsend dit projekt

Life Science Living Lab Furesø arbejder efter en behovstyret model

Modellen har følgende faser
 1. Identificere kommunale behov (Furesø-medarbejdere identificerer behov)
 2. Match mellem virksomheder og kommune (Furesø udbyder konkrete problemstillinger, der skal løses)
 3. Opstart og gennemførelse af OPI-projekt (virksomhedernes forslag udvælges og konkret aftale indgås)
 4. Skalering og vidensdeling (løsningerne skal udbredes til andre i kommuner og dermed skabe mulighed for salg og vækst for erhvervslivet)

 

Vil du være med til at fremtidssikre den offentlige velfærdsindsats?

Er du interesseret i et samarbejde med Furesø Kommune, vil vi bede dig besvare følgende simple spørgsmål, som skal bruges til en indledende screening af dit forslag

Den videre proces – når du har indsendt dit projekt

Når du har indsendt dit projekt, modtager du en kvittering.

Herefter screener vi ideerne – ca. en gang hver måned. Vi tager en dialog med det område, hvor løsningen er relevant at arbejde med, og vurderer også ud fra, om vi der er et potentiale for forbedringer og effektiviseringer. Vi beder samtidigt om din forståelse for, at vi ikke kan afprøve alle gode forslag, da den daglige drift skal passes ved siden af.

Matchmaking med virksomheder

Når en kommune har identificeret et behov for at afprøve teknologier og løsninger på et område, inviterer Life Science Living Lab’et virksomheder til at præsentere deres løsninger og forslag til projekter ind.
Hvis du vil holdes orienteret om aktiviteter i Life Science Living Lab Furesø, kan du tilmelde dig listen

Om Life Science Living Lab Furesø

Life Science Living Lab Furesø er partnerskab, der skal gøre det nemmere for virksomheder og kommuner at samarbejde om at finde nye løsninger på fremtidens udfordringer i kommunerne inden for sundheds- og velfærdsområdet.

 • Velfærdsløsninger for kommunerne

  Kommunerne har en stærk interesse i at finde nye løsninger på velfærdsområderne for også i fremtiden at kunne levere velfærd af høj kvalitet. Udgifter til velfærd vil stige i de kommende år, og samtidig er der mangel på kvalificeret arbejdskraft. Nye innovative velfærdsløsninger er en del af svaret.

   

 • Vækstmuligheder for virksomheder

  Region Hovedstaden er et vækstområde for virksomheder, der udvikler nye velfærdsteknologier. Kommunerne er en vigtig del af virksomhedernes nye marked. Derfor er det naturligt at samarbejdet om at udvikle, teste og skalere løsninger, så vi styrker væksten til gavn for både virksomheder og kommuner.

 • Bedre samarbejdet og fælles sprog

  Både virksomheder og kommuner har erfaringer for, at det kan være svært at forstå hinanden, når der samarbejdes om innovationsprojekter. Formålet i partnerskabet er derfor:

  • At udvikle en enkel og klar model for offentlig – privat innovation (OPI-model), som gør det nemmere for små og mellemstore kommuner og virksomheder at samarbejde om at udvikle nye velfærdsløsninger.
  • At gennemføre konkrete OPI-projekter – med fokus på at udvikle og afprøve løsninger og teknologier og hvor vi afprøver vores OPI-model.