Virksomheder kan få adgang til at afprøve og udvikle løsninger og teknologier sammen med kommunernes medarbejdere og borgere. Det sker med udgangspunkt i konkrete behov og udfordringer, som medarbejdere og borgere oplever i hverdagen og som vi skal have løst i fremtiden.

Verden Fyrtaarn V2

Erhvervsfyrtårn Life Science

Virksomheder og kommuner kan være med i partnerskabet, hvor vi også samarbejder med andre aktører i Erhvervsfyrtårn for Life Science.

Seneste nyt om velfærdsteknologi
Workshop, Life Science, Fremtidens Sundhedsløsninger
Nyhed

Fremtidens kommunale sundhedsløsninger skal udvikles i tæt samarbejde med virksomheder

Antallet af ældre stiger i de kommende år, og der bliver rift om medarbejdere til at varetage plejeopgaven. Det kræver nye redskaber, teknologier og k…

Life Science Gruppe Foran Furesø Rådhus
Pressemeddelelse

Furesø Kommune styrker samarbejdet om nye velfærdsløsninger i Erhvervsfyrtårn Life Science

Hvordan håndterer vi stigende ulighed i sundhed? Hvordan sikrer vi flere hænder i velfærdssektoren? At finde nye velfærdsløsninger kræver at kommunern…

Containeren Er På Plads Og Nu Tester Wexøe Velfærdsteknologi Til Borgere I Risiko For At Falde
Pressemeddelelse

Virksomheder udvikler ny teknologi til gavn for Furesøs borgere

Furesø Kommune går nu i gang med at teste en ny teknologi målrettet borgere, der er bange for at falde. Teknologien er udviklet i et samarbejde mellem…

Om Life Science Living Lab Furesø

Life Science Living Lab Furesø er partnerskab, der skal gøre det nemmere for virksomheder og kommuner at samarbejde om at finde nye løsninger på fremtidens udfordringer i kommunerne inden for sundheds- og velfærdsområdet.

 • Velfærdsløsninger for kommunerne

  Kommunerne har en stærk interesse i at finde nye løsninger på velfærdsområderne for også i fremtiden at kunne levere velfærd af høj kvalitet. Udgifter til velfærd vil stige i de kommende år, og samtidig er der mangel på kvalificeret arbejdskraft. Nye innovative velfærdsløsninger er en del af svaret.

   

 • Vækstmuligheder for virksomheder

  Region Hovedstaden er et vækstområde for virksomheder, der udvikler nye velfærdsteknologier. Kommunerne er en vigtig del af virksomhedernes nye marked. Derfor er det naturligt at samarbejdet om at udvikle, teste og skalere løsninger, så vi styrker væksten til gavn for både virksomheder og kommuner.

 • Bedre samarbejdet og fælles sprog

  Både virksomheder og kommuner har erfaringer for, at det kan være svært at forstå hinanden, når der samarbejdes om innovationsprojekter. Formålet i partnerskabet er derfor:

  • At udvikle en enkel og klar model for offentlig – privat innovation (OPI-model), som gør det nemmere for små og mellemstore kommuner og virksomheder at samarbejde om at udvikle nye velfærdsløsninger.
  • At gennemføre konkrete OPI-projekter – med fokus på at udvikle og afprøve løsninger og teknologier og hvor vi afprøver vores OPI-model.
Deltagere i projektet, Erhvervshus Hovedstaden, Københavns proffesionshøjskole, DTU, Co-PI, Videnscenter for velfærdsteknologi, Innoba, Furesø Kommune, Danish Life Science Cluster
Deltagere i Life Science Living Lab Furesø