Af oversigten kan du se, hvilke opgaver og produkter som Furesø Kommune har indkøbsaftaler på, hvem der er leverandør på de forskellige indkøbsaftaler og hvornår aftalerne udløber.

Håndværkerydelser er ikke omfattet af oversigten, da der ikke er indgået større aftaler på området. Er du interesseret i at løse en håndværksmæssig opgave for Furesø Kommune, skal du optages på håndværkerlisten. Læs mere på siden om leverandørportalen

Aftaler på it-området er ikke medtaget på listen, da de fleste aftaler overdrages til IT-forsyningen.

Kontakt

Udbud og Kontraktstyring

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

E-mail: Indkoeb@furesoe.dk